Yazılarımız

Tesla Akademi

MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA

Bu yazımızda sizlerle mikrodenetleyici nedir sorusunun cevabını arayacağız. Aynı zamanda PIC programlama konusunda da bilgi verip yazımızı sonlandıracağız. Öncelikle mikro denetleyicinin açıklamasını yapalım. Mikro denetleyici, merkezi işlem birimi (MİB), hafıza ve giriş – çıkışları da içeren komple bir bilgisayar gibi düşünülebilir. Bu yapıları da bünyesinde barındıran bir tek entegre devreyi ifade eder. Her ne kadar kısıtlı miktar da olsa da yeteri kadar hafız ve giriş – çıkış uçlarına sahiptir.

Mikrodenetleyici Programlama

Mikro denetleyiciler tek başlarına çalışabildikleri gibi entegre devrelerden oluşan diğer donanım birimleri ile de haberleştirilebilir. Bünyelerinde bulunan analog – dijital çevirici benzeri entegre devreler olduğundan dolayı algılayıcılardan gelen verilerin toplanması ve işlenmesinde de kullanılabilirler. Ebatlarının küçük olması ve ucuz olmaları gibi nedenlerden ötürü gömülü uygulamaların vazgeçilmez elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

PIC Programlama Dersleri

PIC programlama eğitimi öncesinde PIC nedir sorusunu cevaplamak gerecektir. Kısaca, Harvard mimarisine sahip ilk mikro denetleyici ünitesinin General Instruments tarafından 1970’lerde Signetics 8X300 modeli ile üretilmesiyle ortaya çıkmıştır. 16 bite sahip CP1600 MPU için programlanabilen giriş/çıkış portu olacak şekilde ‘Çevrebirim Ara yüz Denetleyicisi’ şeklinde tasarlandı. ‘Çevrebirim Ara yüz Denetleyicisi’ İngilizce ‘ PeripheralInterface Controller’ kelimelerinin ilk harflerinden oluşan PIC’i bizle tanıştırdı.

Mikrodenetleyici Programlama

PIC Programlama Devresi İçin Gerekenler

Günümüzde mikrodenetleyici projeleri ortaya koyabilmek için bilgi birikimi ve tecrübesi olan mikrodenetleyici programcısı olmak gerekmektedir. Bu yazımızda da sizlere bu konuda giriş niteliğinde bilgiler vererek bu konuya olan isteğinizi artırma hedefindeyiz. Bu kapsamda yazımıza devam ederken PIC programlama için nelere ihtiyaç duyacağımıza göz atalım.

1. Kişisel Bilgisayar : Pentium 75 MHZ ve üstü, paralel, seri ya da USB portlara ve Windows 95, 98, 2000, Me, XP üstü işletim sistemine sahip bir bilgisayara sahip olmak.

2. Metin Editörü : TXT uzantılı editörler ya da PIC programlarını yazabilmek için MPLAB-IDE gibi yazılım kullanmak. Program kodlarının kaydetme aşamasında ‘.asm’ olarak kaydedildiğine dikkat etmek gerekmektedir.

3. PIC Assembler Programı : Herhangi bir metin editöründe yazılan PIC Assembly program kodları PIC mikro denetleyici tarafından çözülemez. Bundan dolayı yazılmış olan program kodlarını PIC’in anlayabileceği makine diline dönüştürmek için dönüştürücü bir programa ihtiyaç bulunmaktadır. Mikro denetleyici editörlerinin içerisinde aynı zamanda dönüştürücü programlar da yer almaktadır.

4. PIC Mikro Denetleyici : PIC programlama için en az bir adet PIC mikro denetleyici olması gerekmektedir.

5. PIC Programlayıcı Donanımı : Makine diline çevrilen ‘.hex’ uzantılı program komutlarının PIC içinde yazılabilmesi için elektronik donanım gerekmektedir. Bu donanıma PIC programlayıcı denmektedir.

6. PIC Programlama Yazılımı : Assembler programınca derlenip ‘.hex’ uzantılı olarak elde edilen ve PIC tarafından anlaşılabilecek hale dönüştürülmüş makine dilindeki program kodlarının PC’den alınıp PIC’e yazılabilmesi için gereken yazılımdır.

PIC Nasıl Programlanır?

Mirodenetleyici programlama konumuza PIC programlamanın nasıl yapılacağı ile devam edelim. Bir PIC’i programlayabilmek için öncelikle yazılan program komutlarının makine diline (0 - 1) dönüştürülmesi gerekir. Bu işlem bir derleyici yardımıyla yapılabilir. ‘.hex’ uzantılı olarak hazırlanan dosya PIC mikro denetleyicinin belleğine gönderilmek kaydıyla işlem tamamlanmış olacaktır. Bu aşamada mikrodenetleyici programlama kartını yapmak konusunda da bilgi vermek gerekecektir.

Mikrodenetleyici Programlama Kartı Yapımı

Mikrodenetleyici programlama kartı hazırlanan kodların PIC’ aktarılmasına yardımcı olur. Bahsedilen kart yapımıyla ilgili olarak çok fazla detaya girmeden ana hatlarıyla maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir:

  • Programlama kartı şemasına uygun olacak şekilde baskı devresi çıkarılır
  • Kart için gereken malzemeler kontrol edilir
  • Programlama kartının montaj ve lehim işlemleri tamamlanır
  • Programlama kartının tabanı yapılır
  • Bilgisayar bağlantı kablosu kontrolü yapılır
  • Kartın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir

Mikrodenetleyici Programlama

Görüldüğü gibi basit adımlardan oluşan kart yapımı sonrasında işlem tamamlanmış olacaktır.

Mikrodenetleyici Programlama Eğitimi

PIC programlama dilleri konusunda profesyonel destek almak faydalı olacaktır. Öyle ki PIC programlama kursu araştırıp CCS C ile PIC programlama ve C ile PIC programlama dillerinden birine yönelmek kaydıyla kendinizi geliştirebilmeniz mümkündür. Mikro denetleyici dünyası çok geniş bir yelpazeye sahip olduğu için özellikle mikrodenetleyici ile dijital işlemler yapmak gibi birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Siz de mikro denetleyicilerin harika dünyasına giriş yapın kendinizi geliştirip harika çalışmalara imza atın.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ