Yazılarımız

Tesla Akademi

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK

Geçmişten günümüze sanayileşmenin getirdiği yenilikler ve değişimler insan hayatını çepeçevre sarmıştır. Halen de sarmaya devam eden bu çalışmaların etkisi yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Diğer adıyla endüstri olarak isimlendirilebilen sanayi devamlı olarak ya da belirli zamanlarda, makine gibi araçlar kullanılarak bir maddenin ya da gücün niteliğini veya şeklini değiştirmek suretiyle toplu üretim yapılmasını sağlanan bir iş koludur.

Endüstrileşme sayesinde insanların üretim konusunda büyük aşamalar kaydettiğini belirtmek mümkündür. Bu sayede seri, standart ve istenen kalite düzeylerinde ürünler ortaya konabilmektedir. Böylece hammadde kullanımının en az düzeyde olduğu ve buna eşdeğer olacak şekilde ürün ortaya konulabildiği görülmüştür. Bu kısa girişin ardından esas konumuz olan endüstriyel elektrik konusuna değinebiliriz. Tahmin edilebileceği gibi endüstriyel elektriğin günlük elektrik kullanımından farkı bulunmaktadır. Yazımızla bu konuda farkındalık oluşması hedeflenmektedir.

Endüstriyel Elektrik

Endüstriyel Elektrik Nedir?

Endüstri konusunda yaptığımız özet bilgiden sonra endüstriyel elektrik hakkında birkaç bilgi vermek konunun anlaşılır olması adına yararlı olacaktır. Endüstri iş kollarında ihtiyaç duyulan trafo, kumanda ve koruma sistemleri, endüstri sayaçları, kompanzasyon sistemi, topraklama, paratoner tesisatı ve dağıtım panolarının tasarımı, projelendirmesi ve imalatı ile bu sistemlerin uluslararası standartlara uygun olarak üretimini konu alan sistemlerdir.

Endüstriyel Elektrik

Endüstriyel elektrik ile sanayi alanında ihtiyaç duyulan elektriğin optimum düzeyde erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu da üretimde gereken elektrik tüketiminin olabildiğince verimli bir şekilde kullanılması anlamına gelecektir.

Endüstriyel Elektrik Sistemleri

Günümüzde endüstri alanında kullanılan elektrik sistemleri genel olarak IEC / TSE EN 60439 – 1 B standardına uygun olarak üretilmektedir. Aynı zamanda ortaya konan ürünlerin 5000 ampere kadar dayanıklı olması ve bu konuda yapılan testlerde başarılı olarak belgelendirilmesi istenen kriterler arasında yer almaktadır. Şimdi endüstri alanında kullanılan bu sistemlere kısaca göz atalım.

 • Trafo : Alternatif akım sistemlerinde gerilim seviyesinin frekans değiştirmeden manyetik indüksiyon kullanılarak dönüştürülmesi amacıyla kullanılan ve hareketli parçası olmayan bir tür elektrik makinesi olarak ifade edilebilir. Genel olarak enerji iletiminde e dağıtımında rol alırlar.
 • Kumanda ve Koruma Sistemleri : Jeneratör, transformatör, kablo ve hat gibi şebeke elemanlarını kısa devre ya da izolasyon hatası ile oluşması muhtemel ark ya da arıza akımlarının veya aşırı gerilimlerin neden olabileceği zararları sınırlandırma ya da en az düzeye getirme durumudur.
 • Endüstri Sayaçları : Bir elektrik devresinden çekilen güçlerin sabit ya da değişken değerlerini zaman eksininde toplamak suretiyle genel olarak kilowattsaat (KWH) cinsinden hesaplayıp bildiren ölçü elemanlarıdır.
 • Kompanzasyon Sistemi : Genel hatları ile aktif gücün en yüksek duruma çekilip, güç faktörünün düzeltilmesi sonucunda yüksek verim elde edilebilen sistemlerdir.
 • Topraklama : Elektrik gücü ile çalışan cihazların herhangi bir elektrik kaçağı ihtimaline karşı korunmasının sağlanmasıdır.
 • Paratoner Tesisatı : Diğer adıyla yıldırımsavar havada bulunan elektrik yükünün toprağa aktarılmasını sağlayan sistemlerdir.
 • Dağıtım Panosu : Fabrika, işyeri ve atölyelerde elektrik enerjisinin dağıtımının yapıldığı merkezdir.

Konumuza biraz da endüstri alanında kullanılan malzemelerin neler olduğuna göz atarak başlayalım. Bu malzemeler endüstriyel elektrik sistemleri kurulumu için gereken ürünlerdir.

Endüstriyel Elektrik Malzemeleri

Endüstriyel elektrik elektronik sahasında kullanılan malzemeler çeşitli tür ve yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda genel olarak kullanılan malzeme listesine erişebilirsiniz.

 • Elektrikli ısıtıcı kablo ve aksesuarları
 • Enstrümanlar ve enstrüman koruma kutuları
 • Enstrüman ve termokupl kabloları
 • Hazır izolasyonlu – ısıtmalı tubing ve hortumlar
 • Kablo koruma sistemleri
 • Kontrol vanaları
 • Paslanmaz çelik boru ve ek parçaları
 • Patlamaya dayanıklı elektrik malzemeleri
 • Proses kontrol cihazları
 • Şalt gurubu
 • Varil ısıtıcılar
Endüstriyel Elektrik

Bu ürünlerin haricinde endüstriyel elektrik alanında karşılaşabildiğimiz endüstriyel elektik süpürgesi de incelemeye değer özelliklere sahiptir. Her üründe olduğu gibi endüstriyel süpürgelerinde fiyatlandırmasına göre özellikleri değişkenlik göstermektedir. Ancak bazı özellikler hemen her üründe bulunabilir. Endüstriyel süpürgelerin hemen hepsinde güçlü vakum motorları bulunur. Islak ve kuru özelliklere sahip çeşitleri mevcuttur. Tank kapasiteleri 50 – 80 litre arasında değişebilmektedir. Tankların sağlam olması için genellikle paslanmaz çelik kullanılır.

Endüstriyel Elektriğin Sanayi İçin Önemi

Günümüz dünyasında endüstrinin inkar edilemez bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle dünya genelinde düşünüldüğü zaman üretim ve istihdam alanı oluşturulması açısından endüstri oldukça önemli ve etkili bir yere sahiptir. Bundan dolayı endüstriyel çalışmaların etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için altyapıların sağlam ve dikkatlice kurulması gerekir. Özellikle endüstriyel elektrik alanında yapılması gereken çalışmaların büyük bir titizlikle yürütülmesi önemlidir.

Endüstriyel alanlarda söz sahibi olabilmek için öncelikle teorik bilgilerin tam olarak alınması gerekir. Ardından uygulama aşamasını başarılı bir şekilde geçerek sanayinin canlanması sağlanabilecektir. Siz de aklınızda yer tutan endüstriyel elektrik sistemleri soruları için aradığınız cevapları geciktirmeden aramaya başlayın. Gerekirse endüstriyel elektrik ders notları edinerek konu ile alakalı olarak bilgi birikiminizi üst seviyelere çıkarmaya çaba gösterin. Bu sayede çevrenizde oluşacak olumlu havanın her yere dağılmasına katkınız olsun.

Endüstriyel Elektrik

Bütün bu çabalarınızın bir ürünü olarak endüstri sahasında gerekli olan donanıma sahip olarak fark edilir bir yetkinliğine ulaşabilirsiniz. Bu sayede çalışmalarınızı endüstriyel elektrik alanında yoğunlaştırmak suretiyle ilgili alanda ortaya çıkan eksikleri gidermenin yanında değişen ve gelişen teknolojik çalışmaları da araştırarak ihtiyaca göre farklı bir atmosfer ortaya konmasını sağlayabilirsiniz. Bu konuda tek yapmanız gereken karşınıza çıkan zorluklara ve engellemelere aldırış göstermeden ve bıkmadan usanmadan yolunuza devam etmektir.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ