Yazılarımız

Tesla Akademi

STEP MOTOR VE SÜRÜLMESİ EĞİTİMİ

Step Motor ve Sürülmesi Eğitimi: Adım motorların; yapısını, türlerini, kullanım yerlerini, sürücülerini, sürücü devresinin yapımını ve PLC ile sürülmesini kavrayabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Step motor ve sürülmesi eğitimi verilmesinin temel amacı adım motoru, sürücü devresi ve PLC kullanabilmenizi sağlamaktır. Step motor ve sürülmesi eğitimi tamamlandığında adım motor seçimi yapabilir, adım motor sürücü devrelerini kurabilir ve adım motorları PLC ile kontrol edebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Step Motor ve Sürülmesi Eğitimi - Adım Motor Seçme İşlemi

 • Adım Motor Nedir?
 • Adım Motor Türleri
 • Sabit Mıknatıslı Step Motorların İncelenmesi
 • Değişken Relüktanslı Step Motorların İncelenmesi
 • Hybrid Step Motorların İncelenmesi
 • Hidrolik Step Motorların İncelenmesi
 • Lineer Step Motorların İncelenmesi
  • Adım Motor Çalışma Sistemi
 • Başla/Dur Adımlama Oranının İncelenmesi
 • Düzgün Hızın İncelenmesi
 • Rampalamanın İncelenmesi
 • Diğer Uyartım Yöntemlerinin İncelenmesi
  • Adım Motor Sürücü Devrelerinin İncelenmesi

2.     Step Motor ve Sürülmesi Eğitimi - Adım Motor Sürücü Devresi Yapma İşlemi

 • Adım Motor Sürücü Devresi Nedir?
 • Adım Motor Sürücü Devresi Türleri
 • 555 ve 4017’li Step Motor Sürücü Devresi
 • 555 ve 74191’li Step Motor Sürücü Devresi
 • 8051 Mikrodenetleyici İle Kontrol Edilebilen Step Motor Sürücü Devresi
  • Sürücü Devresi Yapma İşlemleri
 • Devreye Ait Bağlantı Şemasının İncelenmesi
 • Malzeme Listesinin İncelenmesi
 • Devre Kurulumunun İncelenmesi
  • PLC İle Adım Motorun Sürülmesini Sağlayan Kartın Yapılması
 • Devreye Ait Bağlantı Şemasının İncelenmesi
 • Baskı Devre Şemasının İncelenmesi
 • Gerekli Malzemelerin İncelenmesi
 • Devre Kurulumunun İncelenmesi

3.     Step Motor ve Sürülmesi Eğitimi - Adım Motorları PLC İle Denetleme İşlemi

 • PLC Komutlarının İncelenmesi
 • Adım Motorlarda Başla/Dur Tekniğine Göre Yapılan Uygulamaların İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ