Yazılarımız

Tesla Akademi

PLC YE HAZIRLIK EĞİTİMİ

Plc ye Hazırlık Eğitimi: Bu eğitim ardışık kontrolün temel kavramlarını tanıtan, temel seviye röleli kontrol, zamanlayıcılar ve sayıcılar ile ilgili veri ve yeteneklerin verildiği eğitim materyalidir. Plc ye hazırlık eğitiminin genel amacı röleler ile PLC’ye hazırlık işlemlerini hatasız olarak yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Plc ye Hazırlık Eğitimi – Ardışık Kontrolün Esasları

o Ardışık Kontrolün Tanımı Nedir?

o Kontrol Şekli Nedir?

§ Röleli Kontrol Nedir?

§ Lojik Kapı Kontrolü Nedir?

§ Mikro İşlemcili Kontrol Nedir?

o Buton Nedir?

§ Hareketin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Butonun Bağlantısı Nasıl Yapılır?

o Ardışık Diyagram Nedir?

§ Ardışık Diyagramın Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Devre Diyagramından Ardışık Diyagrama Geçiş Nasıl Yapılır?

o Zaman Grafiği ve Doğruluk Tablosu Nedir?

§ Zaman Grafiği Nedir?

§ Doğruluk Tablosu Nedir?

§ Örnekler Nelerdir?

o Temel Seviye Röleli Kontrol Nedir?

§ Röle Hakkında Temel Teknoloji Nedir?

§ Rölenin Kullanım Yerleri Nerelerdir?

§ Menteşe Tip Elektromanyetik Röle Nedir?

§ Rölenin Kontağı Nedir?

§ Rölenin Kontak Yapısı ve Terminal Numarası Nedir?

o Lojik Devreler Nelerdir?

§ ON (Yes) Devresi Nedir?

§ OFF Devresi Nedir?

§ AND Devresi Nedir?

§ OR Devresi Nedir?

§ NAND Devresi Nedir?

§ NOR Devresi Nedir?

o Mühürleme Devresi Nedir?

§ Teorik Olarak Mühürleme Devresi Nedir?

§ Zaman Grafiği Nedir?

§ Reset Butonu Nedir?

o Kilitleme Devresi Nedir?

§ Kilitleme Devresi Teorisi Nedir?

§ Yeni Giriş Öncelikli Devre Nedir?

2. Plc ye Hazırlık Eğitimi – Zamanlayıcı ve Sayıcı

o Zamanlayıcı Nedir?

§ Zamanlayıcı Çeşitleri Nelerdir?

§ Düz Zaman Rölesi (On-Delay Timer) Nedir?

§ Ters Zaman Rölesi (Off-Delay Timer) Nedir?

§ Ardışık Diyagram ve Doğruluk Tablosu Nedir?

§ Örnek Yapı ve Ayarlama Nasıl Yapılır?

o Sayıcı Nedir?

§ Ön Değer Sayıcısı Nedir?

§ Ardışık Diyagram ve Doğruluk Tablosu Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ