Yazılarımız

Tesla Akademi

PLC SİSTEMLERİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı), kendisine gönderilen verileri, yapması istenilen programa göre işleyip gerekli yerlere gönderen bir mikro işlemcidir. PLC sistemleri sayısal olarak çalışır ve endüstriyel alanlarda bizlere katkı sağlamaktadır. PLC sistemleri, işlemleri ve makineleri her saniye sayısal ve analog olarak giriş-modülleri sayesinde kontrol eder. Bununla beraber veri işleme, lojik, sayma, sıralama ve aritmetik işlemler gibi fonksiyonları program desteği ile her aşamayı değerlendiren cpu ve bellek gibi bölümlerden oluşan bir cihazdır.

PLC Tanımı ve Özellikleri

PLC, otomasyon sistemlerindeki sayıcılar, zaman röleleri, yardımcı röleler gibi kumanda elemanlarının yerine kullanılan mikro işlemci tabanlı entegre cihazlardır. Bu tür cihazların genel amacı sıralama, sayma gibi matematiksel kombinasyon el ve ardışık lojik işlemler içerisindeki yazılım ile gerçekleştirmektir. Bundan dolayı zorlu otomasyonlarda oluşan problemler ve sıkıntılar PLC gibi entegre cihazlar yardımı ile güvenle çözmek mümkündür.

PLC Sistemleri

PLC'nin Genel Özellikleri

•Hazır fonksiyonları kullanma imkânı vardır.

•Daha az kablo bağlantısı isterler.

•Yeni bir uygulamaya daha çabuk adapte olurlar.

•Giriş ve çıkışların durumları izlenebilir.

•Daha kolay ve güvenilirdirler.

•Daha az yer tutar ve daha az arıza yaparlar.

PLC'nin Kullanım Amacı ve Alanları

PLC genellikle endüstri alanlarında kullanılmak için tasarlanmış, sayısal verilere göre kendisine verilen fonksiyonları uygulayan, sistem gruplarını giriş-çıkış kartları ile kontrol eden, içerisinde barındırdığı sayma, zamanlama, saklama ve aritmetik işlem modülleri ile genel bir kontrol sağlayan entegre bir elektronik cihazdır. Aritmetik işlem yapma yeteneği PLC cihazına sonradan eklenmiş olan bir özelliktir. Bununla beraber geri beslemeli kontrol sistemlerinde kullanılmaları hedeflenmiştir.

PLC sistemi sahada ortaya çıkan fiziksel olay ve değişimleri çeşitli ölçüm cihazları ile tespit eder ve gelen verileri kullanıcı programına göre değerlendirmeye alır. Mantıksal işlem sonucu ortaya çıkan sonuçları ise kontrol ettiği elemanlar aracılığı ile sahaya yansıtır.

PLC'nin Kullanım Alanları

Gıda sektöründen Kimya sektörüne, üretim bantlarından depolama sistemlerine marketlerden rafinerilere kadar birden çok alanda kullanılan plc sistemleri bu gün kontrol sistemlerinde önemli rol oynamaktadırlar. Elektronik alanındaki yeni teknolojilere paralel olarak gün geçtikçe büyük bir yol almakta ve mühendislik sınırlarını zorlamaktadır.

PLC Sistemleri

PLC'lerin genel uygulama alanları:

•Süreç Denetimi

•Hareket Kontrolü

•Sıra Kontrol

•Veri Yönetimi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ