Yazılarımız

Tesla Akademi

MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER EĞİTİMİ

Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler Eğitimi: Mikrodenetleyicilerin; türleri, yapısı, çalışma sistemi, programlanması ve test edilmesi ile ilgili temel bilgilerin aktarılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler eğitimi verilmesinin temel amacı tasarlanan sisteme uygun olan mikrodenetleyici ve donanım elemanlarını seçebilmenizi ve hazırlanmış olan programı mikrodenetleyiciye yükleyebilmenizi sağlamaktır. Mikroişlemci ve mikrodenetleyiciler eğitimi tamamlandığında mikrodenetleyici ve donanım elemanlarını seçebilir, mikrodenetleyici için programlama kartı yapabilir ve hazırlanan programı mikrodenetleyiciye yükleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler Eğitimi - Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler

 • Mikroişlemcilere Ait Özellikler
 • Kelime Uzunluklarının İncelenmesi
 • Komut Çevrim Süresinin İncelenmesi
 • Adresleme Kapasitesinin İncelenmesi
 • Kaydedici Sayısının İncelenmesi
 • Adresleme Türlerinin İncelenmesi
 • Sisteme İlave Edilecek Bellek Entegrelerinin İşlemci Hızı İle Uyumluluğunun İncelenmesi
  • Mikroişlemcilerde Bulunan Birimler
 • Kaydediciler
 • Aritmetik Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit, ALU)
 • Kontrol Birimi (Control Unit, CU)
  • Mikroişlemcili Sistemde Birimler Arasında İletişimi Sağlayan Yollar
 • Veri Yollarının İncelenmesi
 • Adres Yollarının İncelenmesi ve Verilerin İletileceği Bölgenin Adres Yolu Kullanılarak Tespit Edilmesi
 • Kontrol Yollarının İncelenmesi ve Kontrol Sinyallerinin Kontrol Yolu Kullanılarak Bellek Birimine İletilmesi
  • Bellekler
 • Rastgele Erişimli Hafıza (Random Access Memory, RAM)
 • Sadece Okunabilir Bellek (Read-only Memory, ROM)
 • Programlanabilir Sadece Okunabilir Bellek (Programmable Read-only Memory, PROM)
 • Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek (Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM)
 • Elektriksel Olarak Yazılabilen ve Silinebilen Programlanabilir Sadece Okunabilir Bellek (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM)
  • Mikrodenetleyicilere Ait Tanımlar ve Özellikler
 • Mikrodenetleyici Nedir ve Nerelerde Kullanılır?
 • Mikrodenetleyici Kullanmanın Avantajları
 • Mikrodenetleyici Türleri
 • Örnek Mikrodenetleyici Görünümleri
 • Mikroişlemci İle Mikrodenetleyici Arasındaki Farkların İncelenmesi
  • Mikrodenetleyici Kullanımı ve Gerekli Donanımlar
 • Mikrodenetleyicilerde Bulunan Özelliklerin İncelenmesi
 • PIC16F84 Özelliklerinin İncelenmesi
 • Mikrodenetleyici Programlaması İçin Gerekli Olan Donanımlar
  • Mikrodenetleyici Yapısı ve Çevre Birimleri
 • Mikrodenetleyici Yapısının İncelenmesi
 • Mikrodenetleyicinin Giriş ve Çıkış Pinleri İle Olan Bağlantısının İncelenmesi

2.     Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler Eğitimi - Mikrodenetleyicilerde Kullanılan Programlama Kartı

 • Mikrodenetleyici Programlama Kartı ve Mikrodenetleyici Deneme Kartı

3.     Mikroişlemci ve Mikrodenetleyiciler Eğitimi - Mikrodenetleyicilere Program Yüklemek

 • İşlem Öncesi Yapılan Hazırlıklar
 • Yükleme Programının Kullanılması
 • ICProg Yükleme Programının Çalıştırılması
 • Programda Yer Alan Menülerin İncelenmesi
 • Mikrodenetleyici Seçenek Kutusunun Kullanılması
 • Program Dosyasını Açmak
 • Mikrodenetleyici Konfigürasyonu
 • Bilgisayar İle Kart Arasındaki Haberleşme Ayarları
 • Programın Mikrodenetleyiciye Yüklenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ