Yazılarımız

Tesla Akademi

MESLEK AHLAKI VE AHİLİK EĞİTİMİ

Meslek Ahlakı ve Ahilik Eğitimi: Öğrencinin/bireyin meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergilemesine yönelik veri ve yetenekleri kazandırmaktır. Meslek ahlakı ve ahilik eğitiminin genel amacı meslek ahlakına uygun davranışlar, ahilik ilkelerine uygun davranışlar, millî, manevi, ahlaki ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileyebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Meslek Ahlakı ve Ahilik Eğitimi – Meslek Ahlakı

o Meslek ve Ahlak Kavramları Nelerdir?

o Meslek Ahlakı Nedir?

§ Meslek Ahlakının Önemi Nedir?

o Meslek Ahlakı İlkeleri Nelerdir?

§ Doğruluk Nedir?

§ Yasallık Nedir?

§ Yeterlik Nedir?

§ Güvenilirlik Nedir?

§ Mesleğe Bağlılık Nedir?

o Meslek Ahlakına Uygun Davranışların Meslek Erbabına Katkıları Nelerdir?

2. Meslek Ahlakı ve Ahilik Eğitimi - Ahilik

o Türk Toplumunda Geçmişten Günümüze Meslek Kuruluşları Nelerdir?

o Ahiliğin Tarihsel Gelişimi Nedir?

§ Ahiliğin Ahlaki ve Mesleki Temelleri Nelerdir?

§ Ahilerin Eğitim ve Dayanışmaya Verdikleri Önem Nedir?

§ Ahilik İlkeleri Nelerdir?

§ Ahiliğin Görgü Kuralları Nelerdir?

§ Ahilikte Eğitim Sistemi Nedir?

§ Ahilikte Törenler (Sınıf Geçme) Nelerdir?

§ Ahilikte Yardımlaşma Nedir?

§ Ahiliğin Günümüze Yansımaları Nelerdir?

§ Ahilik ve Demokrasi Nelerdir?

§ Ahilikte Kişisel Gelişim Nelerdir?

§ Anadolu Kadınlar Birliği Nelerdir?

§ Ahiliğin Siyasi İşlevi Nelerdir?

§ Ahi Birliklerinin Etkinliğini Kaybetmesi Nelerdir?

o Geçmiş ve Günümüzün Mesleki Değerleri Nelerdir?

3. Meslek Ahlakı ve Ahilik Eğitimi – Türk Toplumunun Değerleri ve Ahilik Kültürünün Türk Toplumundaki Yeri

o Değer Kavramı Nelerdir?

o Millî ve Manevi Değerlerimiz Nelerdir?

o Ahilik Kültürünün Türk Toplumundaki Yeri Nedir?

§ Ahilik Kültürünün Toplum Düzenindeki Yeri Nedir?

§ Sosyal ve Ekonomik Hayatta Ahilik Nedir?

§ Ahilik Kültürünün Meslek Hayatına Katkıları Nelerdir?

§ Ahilik Teşkilatının Diğer Özellikleri Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ