Yazılarımız

Tesla Akademi

KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI EĞİTİMİ

Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi: Kuvvet tesisatı döşeyebilme, motor ve şalter bağlantılarını yapabilme ve tesis aydınlatma sistemini kurabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kuvvet tesisatı arıza tespiti ve onarımı eğitimi verilmesinin temel amacı kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini öğrenebilmenizi ve ilgili bağlantıları yapabilmenizi sağlamaktır. Kuvvet tesisatı arıza tespiti ve onarımı eğitimi tamamlandığında kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini seçebilir; kuvvet tesisatı bağlantılarını, motor ve şalter bağlantılarını, kuvvet tesisi aydınlatmasını yapabilir; kuvvet tesisinde bakım/onarım faaliyetlerini yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi - Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri

 • Kuvvet Tesisatı
 • Kuvvet Tesisatı Nedir?
 • Kuvvet Tesisatının Yapım Yerleri
  • Kuvvet Tesisatı Kablolarının İncelenmesi
  • Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri
 • Duvardan Döşeme
 • Tavandan Kanalla Döşeme
 • Yerden Beton Kanalla Döşeme
 • Busbar Kanalla Döşeme

2.     Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi - Kuvvet Tesisatı Bağlantıları

 • Tesisat Kablolarının Kuvvet Panolarına Bağlanması
 • Bağlantı İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kuvvet Tesisatında Kullanılan Fişler
 • Fişin Tanımı
 • Fişin Yapısı
 • Fişin Özellikleri
 • Fiş - Kablo Bağlantıları
  • Kuvvet Tesisatında Kullanılan Prizler
 • Prizin Tanımı
 • Prizin Yapısı
 • Prizin Özellikleri
 • Priz Montaj İşlemleri

3.     Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi - Motor ve Şalter Bağlantıları

 • AC Motorlar
 • Alternatif Akım Motoru Nedir?
 • AC Motorların Kullanım Alanları
 • AC Motor Türleri
 • AC Motorlarda Yer Alan Etiket Değerleri
 • AC Motorlarda Klemens Bağlantılarının İncelenmesi
  • AC Motorları Çalıştırma Şalterleri
 • Şalterlerin İncelenmesi
 • Şalter Türleri
  • Şalterler - Motor Bağlantısı
 • Bağlantı İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Motor Tezgâhını Topraklama İşlemi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

4.     Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi - Kuvvet Tesisinin Aydınlatılması

 • Göz Yanılması Olayı (Stroboskopik Olay)
 • Göz Yanılması Olayı Nedir?
 • Göz Yanılması Olayının Sebebi
 • Göz Yanılması Olayının Engellenmesi
  • Atölyede Kullanılan İç Aydınlatma Armatürleri
 • İç Aydınlatma Armatürlerinin Görevi
 • İç Aydınlatma Armatür Türleri ve Bağlantıları
  • Atölyede Kullanılan İç Aydınlatma Armatürlerini Kontrol Etme Elemanları
 • Anahtarların İncelenmesi
 • Anahtarlı Otomatik Sigortaların İncelenmesi
 • Busbar Sistemlerinde Kullanılan Anahtarların İncelenmesi
  • Atölyenin Aydınlatılması
 • İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

5.     Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı Eğitimi - Kuvvet Tesisatında Bakım ve Onarım İşlemleri

 • Kuvvet Tesisi Bakım Onarımında Kullanılan Araç/Gereçler
 • Arıza Tespit Yöntemleri
 • Kuvvet Tesis Kablo ve Kanallarını Onarma İşlemi
 • Kabloları Onarmak
 • Kanalları Onarmak
  • Kuvvet Tesis Panolarını Onarma İşlemi
 • Bakım İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Onarım İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Motor Şalterini Onarma İşlemi
  • Kuvvet Tesis Aydınlatmasını Onarma İşlemi
  • Topraklama Sistemini Onarma İşlemi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ