Yazılarımız

Tesla Akademi

KALİTE KONTROLÜ EĞİTİMİ

Kalite Kontrolü Eğitimi: Üretimde yer alan tüm makine, araç ve gereçlerin periyodik bakım ve onarım kartlarını düzenleme ve doldurma, elde edilen bilgileri diyagramlar yolu ile yansıtabilme ve istatistiksel yapıyı oluşturabilme yeterliğinin öğretildiği eğitim materyalidir. Kalite kontrolü eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde bilgisayarı kullanarak kalite kontrolü için gereken diyagram ve dokümanları hazırlayabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kalite Kontrolü Eğitimi – Verilerin Diyagram İle Gösterimini Yapmak

o Diyagramlar Nelerdir?

o Histogramın Tanımı ve Oluşturulması Nasıl Yapılır?

§ Histogram Modelleri Nelerdir?

§ Histogram Yapım Aşamaları Nelerdir?

§ Histogram Yapım Örneği Nedir?

o Pareto Diyagramı Oluşturma Şekilleri Nelerdir?

o Karakteristik (Balık Kılçığı) Diyagramı Oluşturma Şekilleri Nelerdir?

o Değişim Analizi (Anova) Nasıl Yapılır?

2. Kalite Kontrolü Eğitimi – Kalite Kontrolü Yapmak

o Kalite Kontrolün Tanımı Nasıl Yapılır?

§ Kalite Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

o ISO Standartları Nelerdir?

§ ISO 9001 ve Kalite Prensipleri Nelerdir?

§ ISO 9002 ve Kalite Prensipleri Nelerdir?

§ ISO 14000 ve 14001 Standartları Nelerdir?

o “CE” Standardı Nedir?

§ “CE” İşaretinin Amacı Nedir? Nasıl Yapılır?

§ “CE” İşareti Nereden ve Nasıl Alınır? Nasıl Yapılır?

§ “CE” İşaretinin Alınmasında Önemli Noktalar Nelerdir? Nasıl Yapılır?

§ “CE” İşaretinin Zorunlu Olduğu Ürünler Hangileridir? Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ