Yazılarımız

Tesla Akademi

İŞLETME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME EĞİTİMİ

İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi : Gerekli platform temin edildiğinde işletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapma yeteneğinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. İşletme faaliyetlerini yürütme eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde işletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle alakalı temel düzeyde örnek uygulama yapma bilgi ve yetenekleri kazanacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi – İşletme İle İlgili Temel Kavramlar ve İşletme Türleri

o İhtiyaç Kavramı Nedir?

o Üretim ve Üretim Faktörleri Nelerdir?

o İşletme Nedir?

o İşletme Türleri Nelerdir?

§ Üretilen Mal ve Hizmet Çeşidine Göre İşletmeler Nelerdir?

§ Sermayelerine Göre İşletmeler Nelerdir?

§ Hukuksal Yönden İşletmeler Nelerdir?

2. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi - Yönetim

o İşletme Yönetimi Nedir?

o Planlama Nedir?

o Organizasyon Nedir?

o Sevk ve İdare Nedir?

o Koordinasyon Nedir?

o Denetim Nedir?

3. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi – Üretim Yönetimi

o Üretim Yönetim Kavramı Nedir?

o Üretimi Miktarına veya Akışına Göre Sınıflandırma Nasıl Yapılır?

§ Siparişe Göre Üretim Nedir?

§ Parti Üretimi Nedir?

§ Sürekli Üretim Nedir?

o Stok Kontrolü Nedir?

o Stok Kontrol Yöntemleri Nelerdir?

§ Sabit Sipariş Miktarı Sistemi Nedir?

§ Sabit Sipariş Periyodu Sistemi Nedir?

§ Maksimum – Minimum Yöntemi Nedir?

o Kalite Kontrol Kavramı ve Yöntemleri Nelerdir?

4. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi – Pazarlama Yönetimi

o Pazarlama ve İlgili Kavramlar Nedir?

o Hedef Pazar Seçimi ve Pazarlama Karmasının Planlanması Nasıl Yapılır?

§ Ürün Nedir?

§ Dağıtım Kanalları Nedir?

§ Fiyatlama Nedir?

§ Tutundurma Nedir?

5. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi – Finans Yönetimi

o Finans Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar Nedir?

o İşletmenin Finans Kaynakları Nelerdir?

§ Öz Kaynaklar Nelerdir?

§ Yabancı Kaynaklar (Borçlar, Dış Kaynaklar) Nelerdir?

o Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler Nelerdir?

§ Bono Nedir?

§ Çek Nedir?

o İşletmeye Ait Vergi Türleri Nelerdir?

6. İşletme Faaliyetlerini Yürütme Eğitimi – İnsan Kaynakları Yönetimi

o İşe Alma Aşamaları Nelerdir?

§ Personel bulma nasıl yapılır?

§ Personel Seçme ve İşe alma nasıl yapılır?

§ İşe Kabul Kararı Nasıl Yapılır?

§ İşe Alıştırma Eğitimi /Oryantasyon Nedir?

o Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?

o İş Görenlerde Performans Arttırma Nasıl Yapılır?

o Ücret Ödeme Sistemleri Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ