Yazılarımız

Tesla Akademi

GÖRSEL PROGRAMLAMADA FORMLAR EĞİTİMİ

Görsel Programlamada Formlar Eğitimi : “Visual Basic” uygulama dilinde kullanılan form araçlarını kullanabilme ve form oluşturabilme yeterliliğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Görsel programlamada formlar eğitiminin genel amacı öğrenci, görsel programlamada form oluşturabilecek ve yönetebilecektir.

Eğitim İçeriği

1. Görsel Programlamada Formlar Eğitimi – Form Özellikleri

o Form Görünüm Özellikleri Nelerdir?

§ Arka Plan Rengi (BackColor) Nedir?

§ Arka Plan Resmi (Background Image) Nedir?

§ Arka Plan Resminin Yerleşimi (Background Image Layout) Nasıl Yapılır?

§ Metin Biçimi (Font) Nedir?

§ Metin Rengi (Fore Color) Nedir?

§ Form Çerçeve Biçimi (Form Border Style) Nedir?

§ Simge (Icon) Nedir?

§ Saydamlık (Opacity) Nedir?

§ Simge Göster (Show Icon) Nedir?

§ Görev Çubuğunda Göster (ShowIn Taskbar) Nedir?

o Form Kontrol Özellikleri Nelerdir?

§ Kontrol Kutusu (Control Box) Nedir?

§ Ekran Kapla (Maximize Box) Nedir?

§ Simge Durumuna Al (MinimizeBox) Nedir?

o Form Boyut ve Konum Özellikleri Nelerdir?

§ Maksimum Ölçü (Maximum Size) Nedir?

§ Form Ölçüsü (Size) Nedir?

§ Başlangıç pozisyonu (Start Position) Nedir?

§ Pencere Durumu (Window State) Nedir?

o Form Özelliklerinin Kod Yazılarak Ayarlanması Nasıl Yapılır?

§ Arka Plan Renginin Değiştirilmesi (Back Color) Nasıl Yapılır?

§ Arka Plan Resim Kontrolü (Background Image) Nasıl Yapılır?

§ Font Kontrolü (Font Family) Nasıl Yapılır?

§ Pencere Durumu Kontrolü (Window State) Nasıl Yapılır?

§ Saydamlık (Opacity) Nasıl Yapılır?

o Araç Kutusu Üzerindeki Bileşenler Nelerdir?

o Araç Kutusu Özelleştirilmesi Nasıl Yapılır?

2. Görsel Programlamada Formlar Eğitimi – Form Uygulamaları (MDI Uygulamaları)

o MDI ( Multiple Document Interface ) Form Oluşturma Nasıl Yapılır?

o MDI Forma Ana Menü Ekleme Nasıl Yapılır?

o Kod Yazarak İkincil (Child) Formların Oluşturulması Nasıl Yapılır?

o Formların İkincil (Child) Forma Dönüştürülmesi Nasıl Yapılır?

o İkincil Formların Özellikleri Nelerdir?

o İkincil Formu Başlangıç Formu Yapma Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ