Yazılarımız

Tesla Akademi

FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ EĞİTİMİ

Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi: Fabrikalarda yer alan trafo ünitelerinde bulunan kesici, ayırıcı, parafudr, sigorta ve güç trafoları ile çalışabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Fabrika trafo ünitesi eğitimi verilmesinin temel amacı kesici, ayırıcı, parafudr, sigorta ve güç trafosu seçimi yapabilmenizi sağlamaktır. Fabrika trafo ünitesi eğitimi tamamlandığında kesicileri, ayırıcıları, parafudrları, sigortaları ve güç trafolarını sorunsuz olarak seçebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi - Kesiciler

 • Kesicilerin Görevleri ve Türleri
 • Kesici Kullanma Nedenleri
 • Kullanıldığı Gerilime Göre Kesiciler
 • Kesici Standartları
 • Alternatif Akımın Açılması ve Ark (Şerare) Olayı
 • Kesicilerin Yapısını Oluşturan Bölümler ve Özellikleri
 • Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Kesicilerin Üretimi ve Çeşitleri
 • Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Kesicilerin Birbirlerine Göre Olan Üstünlükleri
 • İdeal Bir Kesicide Aranan Özellikler
 • Kesicilerin Etiket Değerleri
 • Dikkat Edilmesi Gereken Anma Değerleri
  • Kesicilerin Kullanım Yerleri
 • Şalt Merkezlerinde Kesici Kullanımı
 • Havai Hatların Bölünmesi ve Birbirinden Ayrılmasında Kesici Kullanımı
 • Branşman Hatlarında Kesici Kullanımı
 • Direk Tipi Trafo Merkezlerinde Enerjinin Açılıp Kapanmasında ve Trafoların Sekonder Sargılarının Aşırı ve Kısa Devre Akımlarına Karşı Korunmasında Kesici Kullanımı
 • Havai Hat Şebekelerinde Kesici Kullanımı
 • Bina Tipi Trafo Merkezlerinde Kesici Kullanımı
  • Kesicilerin Devreye Alınması ve Devreden Çıkarılması
 • Çalışma Testine Ait İşlem Sırası
 • Çalışma Testinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kesicilerde Bakım ve Onarım
 • Yapılacak İşlemlerin Sıralaması
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

2.     Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi - Ayırıcılar

 • Ayırıcıların Görevleri ve Türleri
 • Ayırıcı Üretim Standartlarının İncelenmesi
 • Ayırıcının Yapısı ve Bölümleri
 • Ayırıcı Kontaklarının İncelenmesi
 • Monte Edildikleri Yerler Açısından Ayırıcıların Sınıflandırılması
 • Yapısal Özelliklerine Göre Ayırıcıların Sınıflandırılması
 • Görevlerine Göre Ayırıcıların Sınıflandırılması
 • Kumanda Şekillerine Göre Ayırıcıların Sınıflandırılması
 • Ayırıcı Etiket Değerlerinin İncelenmesi
 • Ayırıcıda Açma ve Kapama İşlem Sıralamasının İncelenmesi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

3.     Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi - Parafudrlar

 • İletim ve Dağıtım Hatlarında Yüksek Gerilim Oluşma Nedenleri
 • İç Aşırı Gerilimin İncelenmesi
 • Dış Aşırı Gerilimin İncelenmesi
  • Parafudrlar (Parafudurlar)
 • Parafudrların Koruma Görevinin İncelenmesi
 • Parafudr Yapısının İncelenmesi
 • Yapılarına Göre Parafudrlar
 • Kullanılan Gerilime Göre Parafudrlar
  • Parafudrlar Kullanım Yerleri
 • Şalt Sahalarında Parafudr Kullanımı
 • Enerji Dağıtımının Yapıldığı Hatlarda Ve Direk Tipi Trafo Postalarında Parafudr Kullanımı
 • Trafo Merkezlerinde Parafudr Kullanımı
 • Enerji Nakil Havai İletkenlerinin İki Ucunda Parafudr Kullanımı
 • Panolarda Parafudr Kullanımı
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

4.     Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi - Sigortalar

 • Yüksek Gerilim Tesislerinde Aşırı Akım Oluşmasının Sebepleri
 • Yüksek Gerilim Sigortalarının İncelenmesi
 • Sigortanın Görevi
 • Sigortanın Yapısı
 • Sigortanın Türleri ve Özellikleri
 • Yüksek Gerilim Sigortalarının Kullanım Alanları
 • Yüksek Gerilim Sigortaları Üretiminde Uyulması Gereken Standartlar
 • Gerilim ve Akım Değerleri
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

5.     Fabrika Trafo Ünitesi Eğitimi - Güç Trafosu

 • Transformatörler
 • Transformatörlerin Öneminin İncelenmesi
 • Transformatörlerin Genel Yapısı
 • Transformatörlerin Çalışma Sistemi
 • İndüklenen EMK Değerinin İncelenmesi
 • Dönüştürme Oranının İncelenmesi
 • Kaçak Akıların İncelenmesi
 • Çalışma Durumunun İncelenmesi
 • Trafo Sargı Direnci Ölçümü
 • Kullanılacağı Gerilim Sınıfına Göre Trafo Çeşitleri
 • Gerilimi Yükseltme veya Alçaltma Durumuna Göre Trafo Çeşitleri
 • Trafo Regülasyonunun İncelenmesi
 • Trafoda Verimin İncelenmesi
  • Oto Trafoları
 • Oto Trafoların Görevi
 • Oto Trafoların Yapısı
 • İki Sargılı Trafo ve Oto Trafo Farkı
 • Oto Trafoların Kullanıldığı Yerler
 • Oto Trafoların Üstünlüklerinin ve Sakıncalarının İncelenmesi
  • 3 Fazlı Sistemde Kullanılan Güç Trafoları
 • Üç Adet Bir Fazlı Trafodan Oluşan Trafoların İncelenmesi
 • Bir Nüveli Üç Fazlı Trafoların İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ