Yazılarımız

Tesla Akademi

ELEKTRONİK ELEMANLAR

Bu yazımızda sizlerle elektronik elemanlar ve devre teorisi hakkında bilgilendirme yapacağız. Konumuza geçmeden önce elektroniğin hayatımıza neler kattığına kısaca göz atmak faydalı olacaktır. Elektronik hayatımıza genel olarak iletişim, haberleşme, otomasyon ve tüketici elektroniği alanlarında büyük katkılar sağlamaktadır. Bütün bunlar da insan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan araştırma ve geliştirmelerin doğal bir sonucudur. Bu kısa girişten sonra isterseniz devre teorisi ile konumuza devam edelim.

Devre Teorisi Nedir?

Devre teorisi, temel devre elemanları ile AC ve DC devre analizlerini de kapsayan teknik bilgileri kapsamaktadır. Bu teori ile devrelerin çalışma şekilleri ve devre çözümleri açısından inceleme olanağı mevcuttur. Devre teorisinde aşağıdaki gibi alt konular yer almaktadır:

 • Düğüm analizi
 • Çevre analizi
 • Eşdeğer devreler
 • Graf teorisi

Elektronik Elemanlar

Devre teorisi aslında üniversitelerin bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliklerinde okutulmakta olan bir ders olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Elektronik Devre Elemanları

Elektronik elemanlar konumuz kapsamında aktaracağımız ikinci önemli bölüm elektronik malzemeler konusudur. Bu bağlamda tanıtacağımız elemanlar elektrik ve elektronik devrelerde kullanılan elemanları kapsamaktadır. Şimdi bu elemanlara maddeler halinde göz atmaya başlayalım.

 1. Elektrik Devresi : Direnç, diyot, kondansatör, transistor, iletim hatları ve güç kaynağı gibi devre elemanlarının bir araya getirilmesiyle oluşan devrelerdir.

 1. Üreteç : Elektrik devrelerindeki pil, akümülatör, batarya ve güç kaynağı olarak kullanılan elektrik kaynaklarından oluşur.

 1. Direnç : Direnç, bir güce karşı olan direnmeyi ifade eder. Elektrik ve elektronikte ise elektrik akımına karşı direnç gösteren ve bu esnada Ohm Kanunu gereğince uçları arasında gerilim düşmesini sağlayan elemandır.

 1. Anahtar : Görevi oldukça basittir, devreden geçen akımın açılıp kapatılmasını sağlar.

Elektronik Elemanlar

 1. Batarya : Bir elektrik devresine birden fazla üreteç bağlanması durumuna denir.

 1. Bağlantı Kablosu : Devrede bulunan elemanlar arası bağlantıyı sağlayan ve iletken (bakır, demir, gümüş ve altın gibi) maddelerden oluşturulan tellerden oluşur.

 1. Ampermetre : Bir elektrik devresinden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan alettir. Ampermetre devreye seri bağlanır.

 1. Voltmetre : Bir elektrik devresinde herhangi iki nokta arasında oluşan potansiyel farkı (gerilim) ölçmeye yarayan alettir. Voltmetre gerilimi ölçülecek iki nokta arasına paralel olarak bağlanmalıdır.

 1. Multimetre : Direnç, akım ve gerilim değerlerini ölçmeye yarayan alettir.

Buraya kadar aktardığımız elektronik elemanlar genel olarak kullanılan ve bir devrede olmazsa olmaz elemanlar arasındadır. Bu aşamada elektronik devre elemanlarını iki ayrı kategoride inceleyebiliriz. Bunlar:

 1. Pasif Devre Elemanları
 • Direnç
 • Kondansatör
 • Bobin
 1. Aktif Devre Elemanları
 • Diyot
 • Transistor
 • Entegre Devre

Şeklinde belirtilebilir. Aslında elektronik elemanlar bunlarla sınırlı değildir. Çeşitli güç kaynakları, ayarlı dirençler, algılayıcılar, röleler, buzzer, sigortalar, mikro denetleyiciler, motor, hoparlör ve mikrofon gibi elemanlar da elektrik – elektronik devrelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Elektronik Elemanlar

Elektronik bir devre oluşturmak için öncelikle devremizin hangi iş ve işlemleri gerçekleştireceğini belirlemek gerekir. Bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar ayrı bir eğitim konusunu teşkil etmektedir. Tabi ki devre tasarlama aşamasında hangi elemanların kullanılacağının tespiti de oldukça önemlidir. Bunun için elektronik elemanlar konusunda detaylı bilgi sahibi olmak önemlidir.

Elektronik Elemanlar ve Devre Teorisi Eğitimi

Yazımızda genel hatlarıyla elektronik elemanlar konusunda bilgi aktarımına yer verilmiştir. Ancak elektronik konusu oldukça geniş ve detaylı bilgiler içeren teknik bir konudur. Bundan dolayı özellikle elektroniğin temelleri konusunda profesyonel anlamda bir eğitim almak yararlı olacaktır. Çünkü teknik bilgi içeren konular her zaman bilgi birikimi gerektirmiştir. Ancak elektronikte bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta bilginin uygulamayla birleşmesini sağlamak olacaktır. Çünkü uygulama olmadan alınan elektronik eğitimi boşa gidecektir.

Elektronik Elemanlar

Teknoloji çağında olmamız nedeniyle internet üzerinden yapılacak araştırmalarla elektronik konusunda önemli gelişmeler kaydedebilmek mümkündür. Sanal ortamdan edinilecek elektronik elemanlar ders notları ve elektronik elemanlar ve devre teorisi pdf kaynakları ile belli aşamaya kadar bilgi sahibi olunabilir. Ancak belirtildiği gibi edinilen bilgilerin pratiğe dökülmesi yani uygulanması oldukça önemlidir. Bu aşamada tecrübeli ve birikimli kimselerden yardım almak akıllıca olacaktır. Bu yolla elektronik konusunda yetkin ve söz sahibi olabilmek mümkündür.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ