Yazılarımız

Tesla Akademi

ELEKTRONİK DEVRE ŞEMALARI

Bilim ve teknoloji çağında olmamızın bir gereği olarak hemen her gün yeni ve farklı bilimsel gelişmeler bizlere sunulmaktadır. Özellikle üniversitelerde ve kurumların ar-ge birimlerinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan yeni teknolojiler insan hayatını daha çok kolaylaştırmaya dönük olmaktadır. Haliyle bilimsel gelişmelerin temelinde yer alan insan gereksinimleri bitmeyeceğinden bu durum insanlık var olduğu müddetçe etkinliğini sürdürecektir.

Teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde kullanılan cihazların temelini oluşturan bazı yapılar vardır. Bu yapıların başında elektronik sistemler gelmektedir. Mevcut cihazlarda kullanılan elektronik devre şemaları sistemlerin istenilen şekilde ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. İşte bundan dolayıdır ki elektronik devre şeması hakkında bilgi sahibi olmak kullanılan elektronik aygıtların nasıl çalıştığını kavramamızı kolaylaştırır. Bu yazımızla birlikte sizlerin de özellikle basit elektronik devre şemaları konusunda bilgi sahibi olmanız hedeflenmektedir.

Elektronik Devre Şemaları

Elektronik Devre Elemanları

Elektronik cihaz yapılarının daha iyi anlaşılması için öncelikle elektronik devrelerde kullanılan elemanları ve elektronik devre yapımı konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir. Öncelikle elektronikte kullanılan temel kavramlara ve elemanlara göz atalım.

1. Elektrik Devresi: Elektronik devre elemanları ile oluşturulan, bünyesinde güç kaynağı ve iletim hatlarını da barındıran devre yapılarıdır.

2. Üreteç: Elektrik - elektronikte kullanılan devrelere güç vermeye yarayan akümülatör, batarya ve pil gibi güç kaynaklarını ifade eder.

3. Anahtar: Mevcut devrede bulunan akımın açılması ya da kesilmesi için kullanılan elemandır.

4. Batarya: Bir devrede birden fazla üreteç kullanılacaksa ve bunlar birbirine bağlanıyorsa bu durum batarya olarak ifade edilir.

5. Bağlantı Kablosu: Elektronik bir devrede kullanılan elemanlar arasındaki bağlantının sağlanması için kullanılan iletken tellerdir. Genel olarak bakır, demir, gümüş ve altından yapılmaktadır.

6. Voltmetre: Bir devrede iki nokta arasındaki potansiyel farkın ölçülmesi için kullanılır. Devreye paralel olarak bağlanır.

7. Ampermetre: Bir devreden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alettir. Devreye seri olarak bağlanmaktadır.

8. Multimetre: Direnç, volt ve akım değerlerinin ölçülmesine yarayan alettir.

9. Direnç: Bir elektrik devresinde akıma karşı gösterilen şiddete direnç denir. Bu eleman sayesinde iki nokta arasında gerilim meydana gelmektedir.

10. Diyot: Elektrik akımını bir tek yönde geçiren elemandır.

11. Kondansatör: Kapasite, kapasitör ve sığaç gibi isimleri de olan kondansatör, elektronların kutuplanması suretiyle elektriksel yükün elektrik alan içerisinde depolanmasını sağlar.

12. Transistör: Girişine uygulanan sinyalin yükseltilmesini sağlayarak akım ve gerilim kazancı sağlayan ve gerekli görüldüğü takdirde anahtarlama yapabilen devre elemanıdır.

13. Diyak: Görev olarak diyota benzeyen ancak her iki yönde de iletime geçebilen bir zener diyot olarak tanımlanabilir.

Elektronik Devre Nasıl Yapılır?

Elektrik elektronik devre şemaları ortaya koyabilmek için ilk olarak elektronik devre tasarımı ortaya konmalıdır. Bu aşamadan sonra devre oluşturulması için ihtiyaç duyulan elektronik malzemeler temin edilir ve tasarıma uygun olacak şekilde baskı devre oluşturularak devre elemanları lehimlenmek suretiyle birleştirilir. Baskı devre oluşturabilmek için elektronik devre programı kullanılabilir. Bu bize devre tasarımında kolaylık sağlayacaktır.

Elektronik Devre Şemaları

Elektronik devre şemaları konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olabilmek için elektronik devre programları ve elektronik devre uygulamaları ile daha çok ilgilenmek faydalı olacaktır. Böylece teorik olarak sahip olacağınız bilgi düzeyini uygulama yaparak pekiştirmeniz mümkün olacaktır. Bu da size elektronik ürünlerin yapısını daha iyi kavrama ve anlama fırsatı sunacaktır.

Elektronik Dünyasının Geleceği

Geçmişten gelen birikimle birlikte yaşadığımız dünyanın daha yaşanabilir ve kolay bir hale dönüşmesinde teknolojik çalışmaların etkisi büyüktür. Günlük yaşantımızın kolay bir hal alması için ortaya konan çalışmaların temelinde çoğunlukla elektronik devre projeleri yer almaktadır. Görünen o ki yakın gelecekte de bu tarz çalışmalar etkisi giderek artıracaktır.

Elektronik Devre Şemaları

Tüm bu bileşenler göz önüne alındığı zaman elektronik konusunda bilgiye hakim olabilmek hangi yapıda olursa olsun elektronik cihazların yapısını anlaşılır kılacaktır. Bundan dolayı elektronikle ilgili olarak var olan çalışmaların incelenmesi ve yeni araştırmaların yapılması literatüre de katkı sağlayabilecektir. Siz de bu elektroniğin bu renkli dünyasında gezinmek için hareket geçin ve dünyaya bakışınız değişsin.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ