Yazılarımız

Tesla Akademi

ELEKTROHİDROLİK SİSTEMLER EĞİTİMİ

Elektrohidrolik Sistemler Eğitimi: Bu eğitim elektro - hidrolik sistem yardımcı yapıları, çeşitleri, bağlantıları, özellikleri ve bu sistemlerde yer alan kumanda teknikleri ile uygulamaya yönelik veri ve yetenekleri kazandıran eğitim materyalidir. Elektrohidrolik sistemler eğitiminin genel amacı gerekli atölye platformu ile el, güç aletleri donanımları temin edildiğinde elektro - hidrolik sistemleri tanıyarak güvenli, verimli, amaca ve tekniğine uygun bir biçimde çalıştırabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Elektrohidrolik Sistemler Eğitimi – Elektrohidrolik Devre Elemanları Yapısı ve Çalışma Özellikleri

o Butonlar Nelerdir?

o Şalterler Nelerdir?

o Sınır Anahtarları Nelerdir?

o Basınç Şalterleri Nelerdir?

o Selenoid Valfler Nelerdir?

o Trafo ve Doğrultmaçlar Nelerdir?

o Röleler Nelerdir?

o Kontaktörler Nelerdir?

o Uyarı Ölçü Cihazları ve Test Cihazları Nelerdir?

§ Basınç Ölçer Nedir?

§ Akış Ölçer Nedir?

§ Sıcaklık Ölçer Nedir?

§ Debi Ölçer Nedir?

§ Seviye Göstergesi Nedir?

§ Kirlilik Göstergesi Nedir?

§ Test Cihazları Nedir?

o Potansiyometre Nedir?

o Amplifikatörler Nelerdir?

o Oransal Valfler Nelerdir?

§ Yön Kontrol Valfleri Nelerdir?

§ Basınç Emniyet Valfleri Nelerdir?

§ Akış Kontrol Valfleri Nelerdir?

§ Oransal Valflerin Kumanda Tablosu Nedir?

2. Elektrohidrolik Sistemler Eğitimi – Elektrohidrolik Kumanda Bilgisi

o ElektroHidrolik Malzeme Sembol Bilgisi Nedir?

§ Elle Kumanda Sembolleri Nelerdir?

§ Elektrikli Anahtarlama Sembolleri Nelerdir?

§ Röle Bobini ve Kontaklar İçin Sembolleri Nelerdir?

§ Role ve Bobin Sembolleri Nelerdir?

§ Mekanik ve Elektrikle Kumanda Sembolleri Nelerdir?

§ Elektrik Bağlantı Sembolleri Nelerdir?

§ Elektrik Güç Kaynağı Sembolleri Nelerdir?

o ElektroHidrolik Devre Elemanları Sembolleri ve İçerdiği Mantık Nedir?

o ElektroHidrolik Devre Elemanlarının Devre Üzerinde Nedir?

§ Rakamla Tanımlandırılması Nedir?

§ Harfle Tanımlandırılması Nedir?

o Teknolojik Şema Nedir?

o Fonksiyon Blok Diyagramı Nedir?

o Hidrolik Devre Şeması Nedir?

o Hidrolik Devre Çiziminde Elemanların Numaralandırılması Nedir?

o Elektrik Kumanda Şeması Nedir?

3. Elektrohidrolik Sistemler Eğitimi – Tek Etkili Silindirin Kontrolü

o Paralel Çalışan Valflerin Devre Şeması Nedir?

o Seri Çalışan Valflerin Devre Şeması Nedir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

o Girişin ve Çıkışın Kısılması ile İlgili Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması Nedir?

o Oransal Valfler Çift Etkili Silindirin Kontrolü Nedir?

§ Yön Kontrol Valfleri Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

§ Akış Kontrollü Oransal Valf Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

§ Basınç Kontrollü Oransal Valf Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

4. Elektrohidrolik Sistemler Eğitimi – Birden Fazla Silindirin Kontrolü

o Paralel Bağlantılı Devreler ve Uygulaması Nedir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması Nedir?

o Seri Bağlantılı Devreler ve Uygulaması Nedir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması Nedir?

o Basınç Kademeli Devre Şeması ve Uygulaması Nedir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması Nedir?

o Kombinasyonlu Devreler Nelerdir?

§ Çalışma Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Şeması Nedir?

§ Elektrik Devre Şeması Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ