Yazılarımız

Tesla Akademi

DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

Dış aydınlatma alanında kullanılan armatür çeşitleri ışık dağılımları bakımından 4 gruba ayrılır:

Işık Dağılım Eğrisi Dar Olan Armatürler

İç yüzeyleri aynalı veya alüminyum reflektör sahibi olan armatürler; direk yüksekliği oldukça büyük, direkler arası uzaklığı küçük olan yerlerde kullanılırlar. Bu tip armatürlerde yatay aydınlatma şiddetli, düşey aydınlatma zayıf seviyede olur. Aydınlığın sağlamlığı orta seviyede olup kamaşma olmaz.

Işık Dağılım Eğrisi Orta Dar Olan Armatürler

Genellikle iç yüzeyleri cam hamuruna çeşitli maden oksitleri katmakla elde edilen madde olan emaye kaplı olan bu armatürler, lamba yüksekliği orta seviyede olup ve lambalar arası uzaklığın fazla olduğu yerlerde kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatması ile aydınlatma düzgünlüğü iyidir.

Dış Aydınlatma Armatürleri

Işık Dağılım Eğrisi Geniş Olan Armatürler

Bu armatürlerde ışık dağılım eğrisi geniştir. Bu sebepten ötürü ışığı yan taraflara paralel şekilde yayarlar. Bu tip armatürlerde lamba yüksekliği orta seviyede, lambalar arası uzaklık fazla olabilmektedir. Yol, meydan ve kavşak aydınlatma sistemlerinde çok kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatması iyi seviyededir.

Işık Dağılım Eğrisi Orta Geniş Olan Armatürler

Bu armatürler opal madde camdan yapılmış silindirik biçimini almıştır. Bu tip armatürlerde, lamba yüksekliği alçak ve lambalar arası mesafe orta alınmaktadır. Fabrika, park vb. gibi mekanların aydınlatılmasında kullanılırlar. Yatay ve düşey aydınlatma derecesi iyidir. Kamaşma gibi durumlar söz konusu değildir.

Kullanıldıkları Yerlere Göre Dış Aydınlatma Armatürleri

Kullanıldıkları alan ve mekanlara göre aydınlatma armatürleri aralarında 3 gruba ayrılır:

Yol Armatürleri

Yol boylarında, mahalle ve sokaklarda, cadde kısımlarında kullanılan cıva, sodyum ve metal buharlı halde ampullerin takılabildiği armatürler olarak adlandırılır. Yol durumuna bağlı olarak uygun yükseklikteki direklere eklenebilir ya da montajlanabilir. Taşıyıcı gövde, üst kapak, cam kapak, elektrik ünitesi ve lamba taşıyıcı gibi parçalardan var olmaktadır. Dış etkilere karşı gelebilen malzemelerden yapılmaktadır.


Dış Aydınlatma Armatürleri

Park ve Bahçe Armatürleri

Direk, mantar ve aplikler tipli olmak üzere 3 kısma ayrılmaktadır.

Direk tipi armatürler, 2-3 metre arasında değişiklik gösteren boyutlarda yapılırlar. Akkor flamanlı, cıva buharlı ve kompakt floresan ampuller 1-2-3-4 adet olarak kullanım görmektedir. Her direkte W otomatlı sigorta kutusu bulunmaktadır.

Askı Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yan Yana İki Sıra Halinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği büyük ve direk yüksekliği yol genişliğine eş değer olmayacaksa yan yana(aynı hizada) 2 sıra biçiminde yerleştirme yapılabilir.

Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Bir Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğine eşit veya daha küçük olan yollarda tercih edilir. Bu şekilde lambalar, yolun bir kısmında döşenmektedirler.

Direk Tipi Aydınlatma Armatürlerinin Yan Yana İki Sıra Hâlinde Yerleştirilmesi

Yol genişliği, lamba yüksekliğinin 1,6 katından büyük olan yollarda tercih edilir. Bu şekilde lambalar, yolun iki kısmında karşılıklı olacak şekilde bulunurlar.

Dış Aydınlatma Armatürleri

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ