Yazılarımız

Tesla Akademi

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI VE MONTAJI EĞİTİMİ

Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi: Yangın algılama ve ihbar sistemlerine ait bağlantıları yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bağlantıları ve montajı eğitimi verilmesinin temel amacı yangın algılama ve ihbar sisteminin montajını ve bağlantılarını yapabilmenizi sağlamaktır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin bağlantıları ve montajı eğitimi tamamlandığında kontrol panellerinin montajını yapabilir, dedektörlere ait bağlantı işlemlerini gerçekleştirebilir, sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarına ve yangın ihbar butonlarına ait bağlantıları yapabilir, yangın acil yönlendirme levhalarını kullanabilir, yangın söndürme sistemini monte edebilir ve yangın ihbar sistemine ait altyapı tesisatının montaj ve bağlantı işlemlerini yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın Kontrol Panelleri ve Montaj İşlemleri

 • Yangın Kavramı
 • Yanma ve Yanmanın Türleri
 • Yanma İle İlgili Ürünler
 • Yangın ve Yangın Sınıfları
 • Yangının Meydana Gelmesi
 • Yangına Neden Olan Etmenler
 • Yangın Yeri İle İlgili Tehlikeler
  • Yangın Çeşitleri
 • LPG Kaynaklı Yangınlar
 • Doğal Gaz Kaynaklı Yangınlar
 • Akaryakıt Kaynaklı Yangınlar
 • Baca Yangınları
 • Elektrik Kaynaklı Yangınlar
 • Orman Yangınları
 • Araç Yangınları
 • Bina Yangınları
  • Yangın Söndürücüler ve Yangın Söndürme İlkelerinin İncelenmesi
 • Yangın Sınıfına Uygun Söndürücü Madde Kullanılması
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması
 • Yangın Söndürme İle İlgili İlkeler
  • Yangın Algılama Kontrol Paneli
 • Yangın Alarm ve İhbar Sistemi
 • Yangın Alarm Kontrol Paneline Ait Yeri Belirlemek
 • Yangın Alarm Kontrol Panelinin Sabitlenmesi
 • Yangın İhbar Sisteminde Otomatik Telefon Bağlantısının Ayarlanması
 • Yangın İhbar Sisteminde Güç Kaynağı Kullanılması

2.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın İhbar Dedektörleri ve Montaj İşlemleri

 • Yangın İçin Alarm Bölgeleri Belirlemek
 • Yangın İhbar Sistemleri
 • Yangın Alarm Bölgeleri İçin Yer Belirleme ve Proje Hazırlama
  • Dedektörler
 • Dedektörlerin Mekanik Açıdan İncelenmesi
 • Dedektörlerin Elektriksel Bağlantısının İncelenmesi
 • Dedektörlere Ait Algılama Özelliklerinin İncelenmesi
  • Dedektör Türleri
 • Duman Algılama Dedektörleri
 • Sıcaklık Algılama Dedektörleri
 • Alev Algılama Dedektörleri
 • Gaz Algılama Dedektörleri
  • Dedektör ve Diğer Malzemelerin Yerleşiminin Yapılması
 • Noktasal Dedektörler İçin Yerleştirme İşlemi
 • Isı Dedektörleri İçin Yerleştirme İşlemi
 • Işın Tipi Dedektörler İçin Yerleştirme İşlemi
 • Duman Dedektörleri İçin Yerleştirme İşlemi
 • Alev Tipi Dedektörler İçin Yerleştirme İşlemi
  • Dedektör Yerleşimi İşlemlerinde Yapılan Hatalar
 • Uygulamada Karşılaşılan Hatalar ve Doğru Uygulama Örnekleri
 • Yangın İhbarı İçin Kullanılan Dedektörlerin Yerleşiminin Yapılması

3.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın Alarm Cihazları

 • Sesli ve Işıklı Yangın Alarm Cihazlarının Kullanılması
 • Ses İle Uyaran Alarm Cihazları
 • Işık İle Uyaran Alarm Cihazları
 • Işık ve Ses İle Uyaran Alarm Cihazları

4.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın İhbar Butonları

 • Yangın İhbar Butonlarının Yerleştirilmesi
 • Yangın İhbar Butonları
 • Sisteme Göre Değişen Yangın Alarm Butonu Türleri
 • Mekanik ve Çalışma Sistemine Göre Değişen Yangın Alarm Butonları
 • Türlerine Göre Buton Bağlantıları

5.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın Acil Yönlendirme Levhaları

 • Yangın Acil Yönlendirme Levhalarının Yerleşimi
 • Levhalar ve Aydınlatma Sistemi İçin Uyulması Gereken Yerleştirme Kuralları
  • Acil Aydınlatma İçin Işık Düzeyinin Ayarlanması
  • Acil Aydınlatma Süresinin Ayarlanması
  • Çıkış İşaretlerinin Ayarlanması
  • Şebeke Bağlantılarının Yapılması
 • Aydınlatma Armatürlerinin Çalışma Şekillerine Göre Sınıflandırılışı
 • Aydınlatma Armatürlerinin Besleme Durumlarına Göre Türleri
  • Test ve Bakım İşlemleri
 • Günlük Kontrollerin Yapılması
 • Aylık Kontrollerin Yapılması
 • Yıllık Kontrollerin Yapılması
 • Gene Bakım İşlemleri

6.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın Söndürme Sistemleri

 • Yangın Söndürme Sistemlerinin İncelenmesi
 • Sulu Söndürme Yapmak İçin Kullanılan Sistemler
 • Gazlı Söndürme Yapmak İçin Kullanılan Sistemler
 • Köpüklü Söndürme Yapmak İçin Kullanılan Sistemler
  • Yangın Söndürme Sistemlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
  • Taşınabilir Yangın Tüplerinin Montaj İşlemleri
 • Taşınabilir Yangın Tüplerini Kullanma Teknikleri
  • Otomatik Söndürme Sistemlerinin Kullanılması
 • Su İle Çalışan Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Gaz İle Çalışan Otomatik Söndürme Sistemleri

7.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin Bağlantıları ve Montajı Eğitimi - Yangın İhbar Sistemlerine Ait Altyapı Tesisatları

 • Yangın İhbar Sistemlerinde Kullanılan Kablolara Ait Özellikler
 • Kabloların Kullanım Alanlarının İncelenmesi
 • Algılama İçin Kullanılan Kablolar
 • Alarm İçin Kullanılan Kablolar
  • Kablo Tesisatının İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ