Yazılarımız

Tesla Akademi

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM EĞİTİMİ

Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım Eğitimi: Binalarda kullanılan yangın algılama ve ihbar sistemi tesisatında meydana gelen arızaları ilgili yönetmelik ve şartname çerçevesinde tespit edebilme, onarabilme ve tesisatın koruyucu bakımını yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde arıza ve bakım eğitimi verilmesinin temel amacı yangın algılama ve ihbar sistemi tesisatı ile ilgili arızaları tespit edebilmenizi, arızaları giderebilmenizi ve tesisat bakımını yönetmeliğe uygun olacak şekilde yapabilmenizi sağlamaktır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerinde arıza ve bakım eğitimi tamamlandığında yangın algılama ve ihbar sistemi arızalarını ilgili şartname doğrultusunda tespit edebilir, giderebilir, bakım ve onarım işlemlerini yürütebilir, bakım ve onarım sonrası gerekli kontrolleri yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım Eğitimi - Arızanın Tespit Edilmesi

 • Arıza İle İlgili Bilgi Toplanması
 • Arıza Bildirim Formu Hazırlanması
 • Arıza ve Bakım İçin Kayıt Tutulması
 • Kullanıcıdan Arıza Hakkında Bilgi Alınması
 • Hata Mesajlarının Okunması
 • Servis Dokümanlarının İncelenmesi
 • Arıza Kayıtlarının İncelenmesi
 • Sisteme Ait Elemanların Gözle Muayene Edilmesi
  • Arızalı Donanımların Belirlenmesi
 • Bağlantı Yollarının Ölçü Aleti İle Kontrol Edilmesi
 • Sistem Geriliminin Ölçülmesi
 • Sistem Direncinin Ölçülmesi
 • Sistem Akımının Ölçülmesi
 • Cihazın Topraklama Direncinin Ölçülmesi

2.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım Eğitimi - Arızanın Giderilmesi

 • Sistemde Yer Alan Elektronik Kartların Değiştirilmesi
 • Sistemde Yer Alan Arızalı Elemanların Değiştirilmesi
 • Basit Kurulum ve Fabrika Ayarlarını Kullanarak Sistemi Aktif Hâle Getirmek

3.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım Eğitimi - Bakım ve Onarım İşlemleri

 • Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Yer Alan Ekipmanların ve Panoların Temizlenmesi
 • Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Yer Alan Kartların ve Elemanların Temizlenmesi
 • Yangın Algılama ve İhbar Sisteminde Yer Alan Kullanım Süresini Doldurmuş Elemanların Değiştirilmesi
 • Akü Bakımının Yapılması
 • Bağlantı Kontrollerinin Yapılması
 • Yangın Alarm Kontrol Paneline Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
 • Yangın İhbar Dedektörlerine Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
 • Yangın Sirenlerine Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
 • Yangın İhbar Butonlarına Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
 • Gaz Sensörlerine Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
 • Yangın Acil Yönlendirme Levhalarına Ait Bağlantıların Kontrol Edilmesi
  • Yalıtım Sisteminin Kontrol Edilmesi
  • Mekanik Ekipmanların Kontrol Edilmesi
 • Otomatik Yangın Söndürme Sisteminde Yer Alan Tüplerin Basınç, Doluluk, Vana ve Elektronik Kontrollerinin Yapılması
 • Sıhhi Tesisat Sisteminin Sızıntı, Vana ve Su Püskürtme Kontrollerinin Yapılması

4.     Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinde Arıza ve Bakım Eğitimi - Arıza ve Bakım Sonrası Kontrol İşlemleri

 • Sistemin Test Edilmesi İşlemleri
 • Bağlantı Elemanlarının Kontrol Edilmesi
 • Sistemin Çalışır Şekilde Kullanıcıya Teslim Edilmesi
 • Kullanıcının Arıza Konusunda Bilgilendirilmesi
  • Onarım İşlemleri İçin Fiyat Belirlenmesi
 • Kullanılan Malzemelerin Fiyatlarının Belirlenmesi
 • Onarım İşlemi İçin Fiyat Belirlenmesi
 • Kullanıcıya Fiyat Verilmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ