Yazılarımız

Tesla Akademi

VERİ TABANI (ENDÜSTRİYEL OTOMASYON) EĞİTİMİ

Veri Tabanı (endüstriyel Otomasyon) Eğitimi: Veri tabanın temellerini anlatan eğitim materyalidir. Veri tabanı (endüstriyel otomasyon) eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde veri tabanı uygulamalarını hatasız yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Veri Tabanı (endüstriyel Otomasyon) Eğitimi – Veri Tabanının Tanımı

o Veri Tabanı Nedir?

o Veri Tabanı Çeşitleri Nelerdir?

§ İlişkisel Veri Tabanı Nedir?

o PostgreSQL Veri Tabanı Nedir?

§ PostgreSQL’in Kurulumu Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Sunucunun Çalışma Sistemi Nedir?

§ PostgreSQL’ in Başlatılması Nasıl Yapılır?

§ Veri Tabanı Dosyası Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ Veri Tabanı Dosyası Silme Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Kullanıcısı Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Kullanıcısı Silme Nasıl Yapılır?

§ Terminal Tabanlı PostgreSQL Sorgu Ara yüzü Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Veri Tabanının Yedeklenmesi Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Tüm Veri Tabanlarının Yedeklenmesi Nasıl Yapılır?

§ PostgreSQL Veri Tabanının Geri Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

2. Veri Tabanı (endüstriyel Otomasyon) Eğitimi – Yapısal Sorgulama Dili

o Yapısal Sorgulama Dili SQL’un Tanımı Nasıl Yapılır?

§ DDL Veri Tanımlama Komutları Nelerdir?

§ DML Veri İşleme Komutları Nelerdir?

3. Veri Tabanı (endüstriyel Otomasyon) Eğitimi – Veri Tabanı Sorgulama

o SELECT Komutuyla Tek Tablo Üzerinde Sorgulama Yapma Nedir?

§ Koşulsuz Sorgulama Nedir?

§ Koşullu Sorgulama Nedir?

§ SELECT Komutunda Kullanılabilecek Aritmetiksel İfadeler Nelerdir?

§ Gruplandırma İşlemi (GROUP BY) Nedir?

o SELECT Komutu ile Birden Fazla Tabloyu Sorgulama Nedir?

§ UNION (Birleşim) İfadesi Nedir?

§ EXCEPT (Fark) İfadesi Nedir?

§ INTERSECT (Kesişim) İfadesi Nedir?

§ İç İçe (Nested) SELECT İfadesi Nedir?

§ ANY İfadesi Nedir?

§ ALL İfadesi Nedir?

§ EXISTS İfadesi Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ