Yazılarımız

Tesla Akademi

TÜMLEŞİK DEVRELER EĞİTİMİ

Tümleşik Devreler Eğitimi: Kodlama, kod çözme, multiplexer (çoklayıcı), demultiplexer (azaltıcı) gibi uygulamaları yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Tümleşik devreler eğitimi verilmesinin temel amacı gerekli ortam oluştuğunda; tümleşik devreler ile çalışma yapılabilmesini sağlamaktır. Tümleşik devreler eğitimi tamamlandığında kodlayıcı ve kod çözücü uygulamalar yapabilir, multiplexer ve demultiplexer uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1. Tümleşik Devreler Eğitimi - Kodlama ve Kodlayıcılar

1.1. Sayısal Kodlama Sistemi

 • BCD 8421 (Binary Coded Decimal)
 • BCO (Octal Code, Sekizli Kod)
 • BCH (Binary Coded Hexadecimal)
 • Excess 3 Code (3 Fazlalık Kod)
 • Parity Check (Error Detecting Codes, Hata Düzeltme Kodu)
 • Gray Code

1.2. Kod Çevirici Entegreler

 • Kod Çeviriciler
 • 74184 BCD - Binary Çevirici
 • 74185 Binary - BCD Çevirici

· SSD (Seven Segment Display, 7 Parçalı LED Göstergeli) Kod Çevirici

1.3. Kodlayıcılar

 • Logic Probe (Mantık Probu)
 • Encoder (Kodlayıcı) Entegreleri
 • 74147 Decimal - BCD Çevirici

2. Tümleşik Devreler Eğitimi - Kod Çözücüler

2.1. Kod Çözücü Entegreleri

 • Kod Çözücü (Decoder)
 • 74155 2’den 4’e Kod Çözücü
 • 7445 BCD Kod Çözücü
 • Binary - Hexadecimal Kod Çözücü

3. Tümleşik Devreler Eğitimi - Multiplexer/Mux (Çoklayıcı)

3.1. Çoklayıcılar

3.2. 74153 4’ten 1’e Çoklayıcı

3.3. 74151 ve 74152 8’den 1’e Çoklayıcı

3.4. 74150 16’dan 1’e Çoklayıcı

3.5. TDM (Time Division Multiplexing, Zaman Bölmeli Çoklayıcı)

4. Tümleşik Devreler Eğitimi - Demultiplexer/Demux (Azaltıcı)

4.1. Azaltıcılar

4.2. 74139 1’den 4’e Azaltıcı

4.3. 74138 1’den 8’e Azaltıcı

4.4. 74154 1’den 16’ya Azaltıcı

4.5. Zaman Bölmeli Azaltıcı

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ