Yazılarımız

Tesla Akademi

SİEMENS PLC EĞİTİMİ

Günümüzün popüler çalışma alanlarından PLC’ler her geçen gün daha çok ilgi çekmeye devam ediyor. Bu yönde yapılan araştırmalar ve çalışmalarla insan ihtiyaçları doğrultusunda birçok çalışma yapılmaya devam edilmektedir. Bu da mevcut sistemlerin daha çok gelişmesini beraberinde getirmektedir. Biz de yazımızda sizlerle S7 200 PLC konusunda bilgi sahibi olacağız. S7 200 eğitim ile birlikte tanıtacağımız PLC özelliklerine dair farkındalık oluşturulacaktır.

Siemens PLC Eğitim Notları

Yazımızda öncelikli olarak PLC yapısından bahsetmek faydalı olacaktır. PLC içerisinde bir adet mikroişlemci bulunmaktadır. Yapılmak istenen işlemler bir program olarak hazırlanıp belleğe yüklenir. Bellek olarak RAM, ROM, PROM, EPROM ya da EEPROM kullanılabilir. Belleğe yüklenen program mikroişlemci tarafından işlenmektedir. PLC’de kullanılacak programlar farklı şekillerde aktarılmaktadır. Bu yöntemler:

  • FAX – MODEM ile telefon hattı ile
  • Tuş takımı kullanarak
  • Bilgisayar (PC) aracılığı ile RS 232 üzerinden

aktarılabilir. Genel olarak PLC kumanda sistemi üç ana kısma ayrılır. Bunlar giriş elemanı, kontrol ünitesi ve çıkış elemanıdır. Bir diğer temel konu da PLC’lerin dört bölümden oluşmasıdır. Bunlar da merkezi işlem birimi (CPU), bellek birimi (RAM, ROM, PROM gibi), giriş birimi (IN) ve çıkış birimi (OUT) olarak söylenebilir.

Siemens PLC Eğitimi

PLC eğitim için merkezi işlem birimi (CPU) konusuna ayrıca değinmek gerekir. Çünkü CPU, bellek ile beraber bir PLC’nin zekası olarak söylenebilir. Bellekte bulunan programın gerektirdiği tüm aritmetik, mantık ve veri işleme gibi işlemler merkezi işlem biriminde gerçekleştirilir. CPU temelinde yüksek oranda tümleşik devre barındıran mikroişlemci yapısı yer alır. Farklı firmalar aynı mikroişlemciyi kullanabilirler ancak işletim sistemleri farkından dolayı PLC yetenekleri farklılık gösterebilecektir. Konumuza PLC’leri rölelerden ayıran farklarla devam edelim.

PLC ve Röle Farkı

Siemen PLC eğitim konusu PLC ve röle sistemi arasındaki farklara değinerek devam edelim. Öncelikle bilinmesi gereken röle kuman sistemlerinde her türlü kumanda işlemleri röle kullanılarak yapılmaktadır. PLC’de ise bu işlemler mikroişlemci tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir diğer önemli fark ise mikroişlemcinin entegre bir yapısı olduğu için kapladığı alan ve kullanım kolaylığı avantajları ile röle sistemlerinden ayrılmaktadır.

Siemens PLC Eğitimi

Röle sistemlerinden kontrol bölümü röle bağlantıları ile yapılmaktayken, PLC’de bu işlemler mikroişlemci ve belleği de kapsayan bir elektronik devre sayesinde gerçekleştirilmektedir. Röleli sistemlerle yapılacak kontrol işlemleri mevcut röle bağlantıları ile sınırlı kalmaktadır. Ancak PLC’de kontrol biriminde yapılabilecek işlem miktarı PLC’de bulunan mikroişlemci ve bellek kapasitesine bağlı olarak değişmektedir. PLC’lerde röle sistemlerinde yer almayan flip-flop, sayıcı, shift register ve zamanlayıcı gibi elemanlar kontrol birimi tasarımını kolaylaştırmaktadır.

PLC’de Bulunması Gereken Temel Özellikler

Bir kumanda sisteminde PLC ile çalışma yapılacaksa aşağıda yer alan maddelere uygun PLC temin etmek işlemler için yararlı olabilir.

1. İki seviyeli kumanda işaretlerinin bağlandığı ayrık (lojik, dijital) giriş – çıkış nokta sayısı ile elektriksel özellikleri

2. Komut işleme hızı

3. Zamanlayıcı ve sayıcı sayısı

4. Gerçek zaman saati

5. Program ve veri belleği kapasitesi

6. Kesme işlemi yapabilmesi

7. İletişim imkanları

8. Program yedekleme imkanı

9. Şifre koruması

Bu özelliklerin dışında PLC’lerde geri beslemeli kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere analog giriş – çıkış sayısı, matematik işlem yeteneği ve komutların işlenme hızları gibi ek özelliklerin de yer alması tercih edilmektedir.

Siemens S7 200 PLC Genel Özellikleri

Siemens PLC eğitim için tanıtacağımız Siemens S7 200 ailesi CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226 ve CPU 226XM işlemcilere sahip modellere sahiptir. Her bir modelin boyut, bellek, hız, giriş – çıkış sayıları ve özellikleri farklıdır.

Siemens PLC Eğitimi

Siemens S7 200 PLC’ler düşük maliyetleri, kompakt yapıları ve güçlü komut setleri ile güzel bir uygulama seti olarak kullanılabilmektedir.

Siemens Eğitim Materyalleri

Yazımızda genel olarak PLC yapısından ve Siemens S7 200 genel özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu konuda bilgi birikiminizi daha artırabilmek için internet üzerinden PLC eğitim seti, Siemens PLC eğitim seti, Siemens PLC eğitim PDF edinebilirsiniz. İnternet ortamında bulunanPLC eğitim setleri ve S7 1200 PLC eğitim seti PLC konusunda yetkin bir düzeye gelebilmeniz mümkündür. Ayrıca Siemen PLC eğitim konusunda profesyonel destek almak yoluyla da çalışmalar yürütebilmek mümkündür.

Siemens PLC Eğitimi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ