Yazılarımız

Tesla Akademi

ROBOT PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Robot Programlama Eğitimi: Bu eğitim öğrencilere, sanayi robotlarını tanıma ve uygulanmasına yönelik bilgi ve yeteneklerin verildiği eğitim malzemesidir. Robot programlama eğitiminin genel amacı endüstriyel robotların programlamasını yapmak.

Eğitim İçeriği

1. Robot Programlama Eğitimi – Endüstriyel Robotlara Giriş

o Endüstriyel robotların yapısı nedir?

§ Giriş Çıkış (I/O) Sayıları ve Özellikleri Nelerdir?

§ Eksen sayıları ve özellikleri nelerdir?

§ Düz Kinematik Nedir?

§ Ters Kinematik Nedir?

2. Robot Programlama Eğitimi - Robot Benzetim Programı

o Robot Benzetim Programı Ara yüzü nedir?

o Programın İnşası Nedir?

§ 3D-Simülasyon Programının İcrası Nedir?

§ Programın ve Konumun Saklanması Nedir?

§ Konumun Kaydedilmesi Nedir?

§ Konum ve programın açılması nedir?

o Robot programlama komutları nelerdir?

o Otomatik Hareket Nedir?

o Paletleme Fonksiyonu Nedir?

o Tekrar işlemi nedir?

o Renk sensörünün kullanımı nedir?

§ Renk sensörü nedir?

§ Sensör Durumu Nedir?

§ I/O Aygıtının Görüntüsünü Doğrula Nedir?

§ 3D-Simülasyon Programının İşletilmesi (OFF Durumunda) Nedir?

o Sayaçlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ