Yazılarımız

Tesla Akademi

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Proje Hazırlama Eğitimi: Öğrenme, bilgiye ulaşma, veri toplama, verileri kullanma ve problem çözme yöntemlerini uygulayabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Proje hazırlama eğitimi verilmesinin temel amacı ilgili problemleri çözmek için etkili yöntemler kullanarak topladığınız veriler ışığında proje hazırlayabilmenizi sağlamaktır. Proje hazırlama eğitimi tamamlandığında öğrenme ihtiyaçlarınıza göre öğrenme süreçleri planlayabilir, çeşitli yöntemlerle öğrenme ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak veri ve bilgi toplayabilir, eldeki veri veya bilgileri etkili bir şekilde kullanabilir, problemlere karşı çözüm yöntemleri geliştirebilir ve problem çözümüne yönelik olarak projeler hazırlayabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Proje Hazırlama Eğitimi - Öğrenmek

 • Öğrenme Kavramı
 • Öğrenme Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi
 • Öğrenenden Dolayı Ortaya Çıkan Faktörler
 • Yöntemden Dolayı Ortaya Çıkan Faktörler
 • Öğretimde Kullanılan Malzemeden Dolayı Ortaya Çıkan Faktörler
  • Öğrenme Süreci Nasıl İşler?
  • Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?
 • Görsel Ağırlıklı Olarak Öğrenme Yöntemi
 • İşitsel Ağırlıklı Olarak Öğrenme Yöntemi
 • Dokunsal Ağırlıklı Olarak Öğrenme Yöntemi
  • Öğrenmenin Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Açıdan Önemi

2.     Proje Hazırlama Eğitimi - Problem Çözmek

 • Problem Kavramı
 • Problem Çözümü İle İlgili Aşamalar
 • Problemi Fark Etme Aşamasının İncelenmesi
 • Problemi Tanımlama Aşamasının İncelenmesi
 • Hipotezlerin Oluşturulması Aşamasının İncelenmesi
 • Problem Doğrultusunda Bilgi Toplama Aşamasının İncelenmesi
 • Hipotezleri Test Etme Aşamasının İncelenmesi
 • En Uygun Olanı Seçme Aşamasının İncelenmesi
 • Genel Sonuca Varma Aşamasının İncelenmesi
  • Problem Çözmek İçin Uygulanan Teknikler
 • Beyin Fırtınası Yapılması
 • Çoklu Oylama Tekniğinin İncelenmesi
 • Nominal Grup Tekniğinin İncelenmesi
 • PUKÖ Döngüsünün Kullanılması
 • 5N1K Tekniğinin İncelenmesi
 • Balık Kılçığı Diyagramının Kullanılması
 • Pareto Analizinin İncelenmesi
 • Problem Ağacının İncelenmesi
 • Güç Alanı Analizinin İncelenmesi

3.     Proje Hazırlama Eğitimi - Veri/Bilgi Toplamak

 • Bilgi ve Bilimsel Bilgi Arasındaki Farklar
 • Bilgi Kaynakları Nelerdir?
 • Bilgiye Nasıl Ulaşılır?
 • Bilgi Nasıl Toplanır?
 • Bilgi ve Güvenilirlik
 • Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
 • Deneysel Araştırma
 • Alan Araştırması
 • Tanıtıcı Araştırma
 • İstatistik Araştırması
  • Veri Türleri ve Veri Toplama Yöntemlerinin İncelenmesi
  • Veri Toplama Araçlarının İncelenmesi
  • Veri Toplama İşlemi

4.     Proje Hazırlama Eğitimi - Verileri/Bilgileri Kullanmak

 • Verileri Düzenleme İşlemi
 • Verileri Analiz Etme İşlemi
 • Verileri Yorumlama ve Değerlendirme İşlemi
 • Bilginin Etkili ve Verimli Kullanılması
 • İhtiyaç Doğrultusunda Bilgi Kullanmak
 • Amaca Uygun, Yerinde ve Doğru Bilgi Kullanmak
 • Bilgi Transferini Gerçekleştirmek
 • Yeni Bilgi Üretimini Gerçekleştirmek
  • Bilgilerin Güncellenmesi
  • Bilgilerin Sunulması

5.     Proje Hazırlama Eğitimi - Proje Geliştirmek

 • Proje Kavramı
 • Proje Planlama
 • Proje Sürecinin İncelenmesi
 • Projeyi Başlatmak
 • Projeyi Planlamak
 • Projeyi Yürütmek
 • Projeyi İzlemek ve Kontrol Etmek
 • Projeyi Sonlandırmak
  • Proje Yazma Sürecinin İncelenmesi
 • Kapak Sayfası Hazırlamak
 • İçindekiler Bölümü Oluşturmak
 • Özet Yazmak
 • Koşulları Belirtmek
 • Proje Yazma Nedenini Belirtmek
 • Proje Hedeflerini Belirtmek
 • Hedef Kitleyi Belirtmek
 • Projenin Uygulama Safhasını Ayrıntılı Olarak Belirtmek
 • Proje Bütçesini Açıklamak
 • Yönetim ve Personel İle İlgili Bilgileri Sunmak
 • Zaman Çizelgesini Belirtmek
  • Projeyi Uygulama, Kontrol Etme ve İzleme Süreci
 • Proje Kontrol Sistemi Kurmak
 • Proje İzleme Sistemi Kurmak
  • Projeyi Değerlendirme Süreci
 • Proje Değerlendirme Toplantıları Düzenlemek
 • Proje Sürecine Ait Raporları Düzenlemek
 • Araştırma Raporlarını Yazmak
  • Projenin Sona Ermesi
 • Proje İçin Son Değerlendirme Yapılması

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ