Yazılarımız

Tesla Akademi

PRİPORT KULLANIMI VE BAKIMLARI EĞİTİMİ

Priport Kullanımı ve Bakımları Eğitimi: Priport kullanabilme, malzeme değişiklikleri yapabilme, bakım ve temizlik işlemlerini yürütebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Priport kullanımı ve bakımları eğitimi verilmesinin temel amacı baskı makinesini kullanabilmenizi, baskı makinesi elemanlarını değiştirebilmenizi ve kaliteli baskı için temizlik işlemlerini sorunsuz olarak yapabilmenizi sağlamaktır. Priport kullanımı ve bakımları eğitimi tamamlandığında baskı makinesinin tüm fonksiyonlarını kullanabilir, bozulan parçaları yeni orijinal parçalarla değiştirebilir, uyarı mesajlarına göre önlemler alabilir ve makinenin ayrıntılı temizliğini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Priport Kullanımı ve Bakımları Eğitimi - Baskı Makinesinin Kullanımı

 • Baskı Makinesi Kullanımının İncelenmesi
 • Kontrol Panelini Kullanmak
  • Büyütme ve Küçültme İşlemleri
  • Görüntü Tonunu Değiştirme İşlemleri
  • Ciltli Belge Basım İşlemleri
  • Baskı Konumlandırma İşlemleri
  • Baskı Hızını Değiştirme İşlemleri
  • Baskı Yoğunluğunu Değiştirme İşlemleri
  • Yan Yana Baskı Yapma Tekniği
  • Gizli Belgeleri Koruma ve Gruplama Tekniği

2.     Priport Kullanımı ve Bakımları Eğitimi - Yardımcı Malzemelerin Değişimi

 • Kâğıt Yerleşimi ve Boyutları İle İlgili İşlemler
 • Kâğıt Besleme Ünitesinin Kullanılması
 • Kâğıt Besleme Ünitesi Kâğıt Boyutunun Ayarlanması
  • Mürekkep Kartuşlarının Değiştirilmesi İşlemi
  • Kalıp Rulosunun Değiştirilmesi İşlemi
  • Master Atım Kutusunun Boşaltılması İşlemi

3.     Priport Kullanımı ve Bakımları Eğitimi - Uyarı İletilerinin Okunması

 • Hatalı Kâğıt Besleme İletileri
 • Besleme Tablasına Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
 • Kâğıt Besleme Ünitesine Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
 • Drum Ünitesine Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
 • Baskı Çıkış Ünitesine Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
 • Master Besleme Ünitesine Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
 • Mastır Atım Ünitesine Hatalı Besleme Yapıldığını Gösteren Uyarı Mesajı
  • Açık Kalan Kapakların veya Ünitelerin Kapatılması Gerektiğini Gösteren Uyarı Mesajı

4.     Priport Kullanımı ve Bakımları Eğitimi - Baskı Makinesinin Bakımı

 • Bakım Yaparken Uyulması Gereken Kuralların İncelenmesi
 • Baskı Makinesini Temizleme İşlemleri
 • Bakım İle İlgili Baskı Sorunları
 • Kâğıdın Arka Tarafında Kirlilik Olması
 • Kâğıdın Ön Tarafında Kirlilik (Leke, Çizgi) Olması

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ