Yazılarımız

Tesla Akademi

PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

PLC Programlama Teknikleri Eğitimi: PLC ile kontrol edilecek sisteme ait kontrol programını bilgisayarda hazırlayabilme ve bu programı PLC'ye yükleyebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

PLC programlama teknikleri eğitimi verilmesinin temel amacı PLC kumanda sisteminin kurulumunu yapabilmenizi sağlamaktır. PLC programlama teknikleri eğitimi tamamlandığında hazırlanmış olan yazılımı gerekli bağlantıları ve parametre ayarlarını yaparak bilgisayar ortamından PLC'ye aktarabilir, PLC için program hazırlayabilir ve PLC'de yer alan programı bilgisayar ortamına yedekleyebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     PLC Programlama Teknikleri Eğitimi - Yazılımın Sisteme Yüklenmesi

 • Bilgisayarda Yer Alan Haberleşme Portları
 • Paralel Portların İncelenmesi
 • Seri Portların İncelenmesi
 • USB (Evrensel Seri Veriyolu)
  • Bilgisayar ve PLC Arasındaki Haberleşme
 • Haberleşme Elemanlarının İncelenmesi
 • PLC İle İlgili Ayarların İncelenmesi
 • Port Ayarlarının İncelenmesi
  • Kontrol Programını PLC’ye Yüklemek

2.     PLC Programlama Teknikleri Eğitimi - PLC İçin Kontrol Programı Hazırlanması

 • PLC Programlama Mantığı
 • Programın PLC’de İşlenmesi
 • Doğrusal Programlama
 • Yapısal Programlama
  • PLC İçin Kullanılan Yazılım Dilleri
 • LADDER Plan
 • Function Block Diagrams (FBD)
 • Statement List (STL)
  • PLC Programlama Yazılımının Kurulması
  • Programda Yer Alan Menüler
 • Araç Çubuklarının İncelenmesi
 • File Menüsünün İncelenmesi
 • Edit Menüsünün İncelenmesi
 • View Menüsünün İncelenmesi
 • PLC Menüsünün İncelenmesi
 • Debug Menüsünün İncelenmesi
 • Tools Menüsünün İncelenmesi
 • Windows Menüsünün İncelenmesi
 • Help Menüsünün İncelenmesi
 • Kısayol Menüsünün İncelenmesi
  • Program Pencereleri
 • Editör Penceresinin İncelenmesi
 • Sembol Tablosu Penceresinin İncelenmesi
 • Data Bloğu Penceresinin İncelenmesi
 • Durum Tablosu Penceresinin İncelenmesi
 • Çapraz Referans Penceresinin İncelenmesi
 • Sistem Bloğu Penceresinin İncelenmesi
  • PLC Tipleri
  • Hafıza Alanları
 • Bit, Bayt ve Word Kavramlarının İncelenmesi
 • Girişlerin İncelenmesi
 • Çıkışların İncelenmesi
 • M Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • V Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • L Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • AC Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • HC Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • S Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • Analog Giriş/Çıkış Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • Özel Hafıza Alanlarının İncelenmesi
 • Zamanlayıcıların İncelenmesi
 • Sayıcıların İncelenmesi
 • Dolaylı Adreslemenin İncelenmesi
  • Temel Komutlar
 • Start, Stop ve Çıkış Komutlarının İncelenmesi
 • Çıkış Atama Komutunun İncelenmesi
 • LD/LDN Kontak Yükleme Komutlarının İncelenmesi
 • NOT Komutunun İncelenmesi
 • A/AN Komutlarının İncelenmesi
 • O/ON Komutlarının İncelenmesi
 • ALD VE İşleminin İncelenmesi
 • OLD VEYA İşleminin İncelenmesi
 • LPS, LPP, LRD Komutlarının İncelenmesi
 • Set/Reset Komutlarının İncelenmesi
 • Giriş Sinyalinin Çıkan Kenarına Göre Çıkış Alma İşlemi
 • Giriş Sinyalinin İnen Kenarına Göre Çıkış Alma İşlemi
 • Zamanlayıcı Komutunun İncelenmesi
 • Haricî Olarak Zamanlayıcı Ayar Değeri Atama İşlemi
 • Zamanlayıcı Uygulamalarının İncelenmesi
 • Sayıcı Komutunun İncelenmesi
 • Haricî Olarak Sayıcı Ayar Değeri Atama İşlemi
 • Sayıcı Uygulamalarının İncelenmesi
 • Karşılaştırma Komutlarının İncelenmesi
 • MOVE Komutlarının İncelenmesi
 • Matematiksel İşlem ve Fonksiyon Komutlarının İncelenmesi
 • Mantıksal İşlem ve Dönüştürme Komutlarının İncelenmesi
 • Program Kontrol Komutlarının İncelenmesi
  • Giriş/Çıkış Simülasyonlarının İncelenmesi

3.     PLC Programlama Teknikleri Eğitimi - Programın Yedeklenmesi

 • Program Neden Yedeklenmelidir?
 • PLC’den Bilgisayara Program Nasıl Aktarılır?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ