Yazılarımız

Tesla Akademi

PLC OTOMASYONUNA BAŞLAMAK

Günümüzde sanayi kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu otomasyon ve kontrol sistemleri kullanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin ve kontrol sistemlerinin kullanılması, mal ve hizmet üretiminde insan eliyle yapılan iş gücünü azaltır.

İnsanların büyük bir çoğunluğu otomasyonu, mekanizasyonun ötesinde bir adım olarak görüyor. Çünkü mekanizasyon, bir şekilde insan kas gücüne dayalı bir operasyonken otomasyon bunu azaltmaktadır.

Otomasyon, imalat sanayisi ötesinde endüstrinin geniş bir alanında kullanılmaktadır. Otomasyon, dünya ekonomisinde önemli bir rol oynamakta ve manuel sistemlerin yerini almış bulunmaktadır. Endüstri kuruluşlarının büyük çoğunluğu iyi PLC eğitimi almış çalışanları tercih etmektedir.

PLC Nedir ve PLC Otomasyonunun Avantajları Nelerdir?

PLC otomasyonun bir çok avantajı vardır. Fiziksel zorluk içeren, monoton, güç ve tehlikeli işlerin yerini otomasyon teknolojisi almıştır.

Otomasyon; endüstriyel ekonomiyi, insanlığı ve toplumları gelişmesine destek olmaktadır. SCADA ve PLC, en önemli otomasyon araçlarındandır ve bunlar olmadan otomasyon taleplerini karşılamak oldukça güçtür.

Programmable Logic Controller (PLC), Türkçesi Programlanabilen Mantıksal Denetleyici olan bu alet işimizi kolaylaştırmada ve insan gücünden tasarruf sağlamada bize çok geniş olanaklar sağlamaktadır.

Genel tanımı ise; girişleri lojik, veri işleme, sayma, karşılaştırma, aritmetik gibi bir veya birkaç işlem yaptıktan sonra çıkışa atayan, programlama desteği olan entegre bir cihazdır.

PLC programı, giriş olaylarını değerlendirir ve çıkış hatları üzerinden gönderilen çıkış değerlerini üretir. Bu yüzden otomasyon endüstrisi, SCADA kontrol ve izleme faaliyetlerini kullanımı için bu teknolojiyi kullanır.

Otomasyon alanı eskisinden daha çok yönlüdür ve PLC programları, verileri SCADA olarak adlandırılan merkezi bir kontrol yeri için izlemeye gönderir.

PLC Otomasyonuna Başlamak

PLC’lerin Genel Kullanım Alanları

  1. Sıra Kontrol: PLC’nin en çok kullanılan özelliğidir. Bu özellik paketlemeden başlayarak asansör endüstrilerinde bile kullanılmaktadır.

  2. Hareket Kontrol: Adımları takip eden sonsuz makinelerde örneğin; kauçuk, film ve kartezyen robot endüstrilerinde kullanılır.

  3. Süreç Denetimi: Makineler çalışır durumda olduğunda makinelerin hız ayarlarını, ağırlıklarını, debini, basıncını, sıcaklığını kontrol eder.

  4. Veri Yönetimi: Burada çoğu PLC’ ler zaman vb kavramlarla değil algılama (sensör) kavramıyla çalışır. Örneğin; aydınlatma, havandırma (klima), çimento, tekstil, robot vb. sanayilerde kullanılır.

Otomasyon bir bilgi teknoloji alanı olarak sürekli gelişmekte ve gelecekte de gelişme göstermeye devam edecektir.

Tesla Akademi PLC Eğitimleri ile bu alanda otomasyon endüstrisi için ileri teknikler ile gelişmiş otomasyon eğitimleri düzenlemektedir. PLC Otomasyonu Eğitimleri ile farklı marka ve modellerdeki PLC’leri programlayabilecek becerileri öğrenirsiniz.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ