Yazılarımız

Tesla Akademi

PANO TESTLERİ EĞİTİMİ

Pano Testleri Eğitimi: Elektrik dağıtım panolarında yer alan cihazları tanıyabilme; izolasyon, bara ve pano çalışma testlerini yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Pano testleri eğitimi verilmesinin temel amacı ilgili cihaz ayarları ile pano izolasyon ve çalışma testlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Pano testleri eğitimi tamamlandığında cihaz ayarlarını, pano izolasyon testlerini ve pano çalışma testlerini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Pano Testleri Eğitimi - Cihaz Ayarları

 • Termik Röle Ayarının Yapılması
 • Termik Röle Ayarının Önemi
 • Termik Röle Ayarlama Sınırlarının İncelenmesi
  • Zaman Rölesi Ayarının Yapılması
 • Zaman Rölesi Ayarının Önemi
 • Yıldız Üçgen Yol Verme İşleminde Yıldız Çalışma Süresi
  • Koruma Röleleri Ayarının Yapılması
 • Koruma Röleleri Ayarının Önemi
 • Düşük ve Yüksek Gerilimin Alıcıya Olan Etkilerinin İncelenmesi
 • Akım ve Gerilim Ayarı
  • Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarının Yapılması
 • C/k Ayarının Yapılması
 • Cos Ayarının Yapılması
  • Kompakt Şalter Ayarının Yapılması
 • Kompakt Şalter Ayarının Önemi
 • Akım ve Gerilim Ayarı

2.     Pano Testleri Eğitimi - İzolasyon Testleri

 • Yalıtkanlık Direnci Ölçümü
 • Yalıtkanlık Direnci Nedir?
 • Yalıtkanlık Direncinin Önemi Nedir?
  • Meger Kullanma
 • Meger Yapısının İncelenmesi
 • Meger Türlerinin İncelenmesi
 • Meger Çalışma Sisteminin İncelenmesi
  • Meger Kullanarak Yalıtkanlık Direncinin Ölçülmesi
 • Cihazlar İle Pano Gövdesi Arasındaki Yalıtkanlık Direnci Ölçümünün İncelenmesi
 • Faz İletkenleri İle Pano Gövdesi Arasındaki Yalıtkanlık Direnci Ölçümünün İncelenmesi
 • Kablolar Arası Yalıtkanlık Direnci Ölçümünün İncelenmesi
  • İzolasyon Test Sonuçları
  • Bara Testinin Yapılması
 • Bara Akımı Ölçümünün İncelenmesi
 • Bara Direnci Ölçümünün İncelenmesi
 • Bara Isınma Testinin Yapılması

3.     Pano Testleri Eğitimi - Pano Çalışma Testi

 • Pano Fonksiyon Testinin Yapılması
 • Panoya Test Gerilimi Verme İşlemi
 • Elemanların Kontrol Edilmesi
 • Avometre Kullanımı
 • Faz Kalemi Kullanımı
 • Güç Analizörü Kullanımı
  • Panonun Mekanik Fonksiyon Testinin Yapılması
 • Panoya Ait Kapakların Kontrol Edilmesi
 • Panonun Fiziksel Durumunun Kontrol Edilmesi
  • Test Raporları
 • Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi
 • Örnek Test Raporunun İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ