Yazılarımız

Tesla Akademi

MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Mikrodenetleyici Programlama Eğitimi: Mikrodenetleyici için program yazabilme ve derleme işlemini yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Mikrodenetleyici Programlama eğitimi verilmesinin temel amacı istenen veya gerekli olan şekilde mikrodenetleyici programları yazabilmenizi sağlamaktır. Mikrodenetleyici Programlama eğitimi tamamlandığında mikrodenetleyici programlama yazılımını kullanabilir ve yapılan programları makine diline çevirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Mikrodenetleyici Programlama Eğitimi - Mikrodenetleyici İçin Program Yazmak

 • Akış Diyagramı ve Sembolleri
 • Mikrodenetleyici (PIC, Programmable Intelligent Computer) Assembler Programının İncelenmesi
 • Noktalı Virgül (;) Kullanımı
 • Başlık Bölümü
 • Heksadesimal (On Altılı Sayı Sistemi) Sayılar
 • ORG Deyiminin Kullanılması
 • TAB Özelliği
  • Mikrodenetleyici Komutlarının İncelenmesi
 • Byte Yönlendirmeli Komutların Kullanıldığı Örnekler
 • Bit Yönlendirmeli Komutların Kullanıldığı Örnekler
 • Sabit İşleyen Komutların Kullanıldığı Örnekler
 • Kontrol Komutlarının Kullanıldığı Örnekler
  • Sayı ve Karakter Kullanımı
 • Heksadesimal Sayıların Kullanılması
 • Binary Sayıların Kullanılması
 • Desimal Sayıların Kullanılması
 • ASCII Karakterlerin Kullanılması
  • MPLAP Yazılımı
 • MPLAB Programının Kurulumu
 • MPASM Derleyicisinin Ayarları
 • Mikrodenetleyici Seçimi
  • Program Yazma Teknikleri
 • Bank Değiştirme İşlemleri
 • Port Yönlendirme İşlemleri
 • Akış Diyagramı Çizme İşlemleri
 • Konfigürasyon Bitlerini Yazma İşlemleri
 • W Register Kullanma İşlemleri
 • Bitleri Test Etme İşlemleri
 • Sayaç ve Döngü İşlemleri
 • Karşılaştırma Yapma ve Döngü Düzenleme İşlemleri
 • Status Kaydı Yapma İşlemleri
 • Zaman Geciktirme Döngüsü Oluşturma İşlemleri
 • Altprogram Yazma İşlemleri
 • Bit Kaydırma İşlemleri
 • Mantıksal İşlem Komutları
 • Aritmetik İşlemlerin Yapılması
 • Çevrim Tablolarını Kullanmak
 • Kesme (Interrupt) Kullanımı
 • Donanım Zamanlayıcısı Kullanımı
 • Dijital/Analog ve Analog/Dijital Çevirici Kullanımı

2.     Mikrodenetleyici Programlama Eğitimi - Mikrodenetleyici İçin Yazılan Programın Makine Diline Çevrilmesi

 • Programı Derleme İşlemi
 • Assembly Dosyasını Derleme İşleminin İncelenmesi
 • Derleme Sonucunda Elde Edilen Dosyaların İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ