Yazılarımız

Tesla Akademi

MİKRODENETLEYİCİ İLE LCD VE SERVO MOTOR KONTROLÜ EĞİTİMİ

Mikrodenetleyici İle Lcd Ve Servo Motor Kontrolü Eğitimi: Bu eğitim ileri seviyede mikrodenetleyici uygulamalarını tanıtan ve öğrencilerin üst düzey mikrodenetleyici sistem tasarımlarını geliştirmelerine yönelik veri ve yeteneklerin verildiği eğitim materyalidir. Mikrodenetleyici ile lcd ve servo motor kontrolü eğitiminin genel amacı mikrodenetleyici ile ileri seviye uygulamalarını hatasız olarak yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mikrodenetleyici İle Lcd Ve Servo Motor Kontrolü Eğitimi - PIC16F877 İle Lcd Kontrolü

o PIC16F877 Mikrodenetleyici Nedir?

§ PIC16F877 Mikrodenetleyicinin Özellikleri Nelerdir?

§ PIC16F877 Mikrodenetleyicinin Fiziksel İç ve Dış Yapısı Nedir?

o Lcd Yapısı ve Programlanması Nedir?

§ LCD’lerin Genel Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Paralel Karakter LCD Yapısı Nedir?

o LCD Programlanması Nasıl Yapılır?

§ PIC C ile LCD Kodu Yazımı ve Proteus Isıs ile Simülasyonu Nedir?

§ Paralel LCD Uygulamaları Nedir?

2. Mikrodenetleyici İle Lcd Ve Servo Motor Kontrolü Eğitimi – Mikrodenetleyici İle Servo Motor Kontrolü

o Servo Motorun Yapısı Nedir?

o Servo Motorun Mikrodenetleyici ile Kontrolü Nedir?

§ Servo Motorun Yazılım ile Kontrolü Nedir?

§ Servo Motorun Donanım PWM ile Kontrolü Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ