Yazılarımız

Tesla Akademi

MİKRODENETLEYİCİ İLE ANALOG İŞLEMLER EĞİTİMİ

Mikrodenetleyici İle Analog İşlemler Eğitimi: Bu eğitim mikrodenetleyiciler ile analog uygulama devreleri yapılması ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Mikrodenetleyici ile analog işlemler eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde, mikrodenetleyici ile analog işlemler yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Mikrodenetleyici İle Analog İşlemler Eğitimi – Analog Veri

o Genel Bilgiler Nelerdir?

o Dijital Analog Çeviriciler Nelerdir?

§ Ağırlık Dirençli DAC Devresi Nedir?

§ R-2R Merdiven Tipi DAC Devresi Nedir?

o Analog Dijital Çeviriciler Nelerdir?

o PIC ile DAC Uygulama Devreleri Nelerdir?

§ Ağırlık Dirençle DAC Uygulama Devresi Nedir?

§ PWM Metodu ile DAC Uygulama Devresi Nedir?

o PIC ile ADC Uygulama Devresi Nedir?

2. Mikrodenetleyici İle Analog İşlemler Eğitimi – Uygulama Devreleri

o Pic 16f877 Entegresinin Özellikleri Nelerdir?

o A/D Çevirici Uygulama Devresi Nedir?

§ Devrenin Malzemeleri Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Devrenin Asm Programı Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

o DC Motor Yön ve Hız Kontrol Devresi Nedir?

§ Devrenin Malzemeleri Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

§ Devrenin Asm Programı Nedir?

o Isıtıcı ve Fan Kontrollü Uygulama Devresi Nedir?

§ Devrenin Malzemeleri Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

§ Devrenin ASM Programı Nedir?

3. Mikrodenetleyici İle Analog İşlemler Eğitimi – Pic Basic Pro İle Programlama

o Programlama Kuralları Nelerdir?

§ Karşılaştırma Operatörleri Nelerdir?

§ Aritmetik Operatörler Nelerdir?

o Karar Verme ve Döngü İşlemleri Nelerdir?

§ GOTO Komutu Nedir?

§ IF… THEN Komutu Nedir?

§ BRANCH Komutu Nedir?

§ FOR…NEXT Komutu Nedir?

§ WHILE… WEND Komutu Nedir?

o PBP Komutları Nelerdir?

§ PAUSE Komutu Nedir?

§ PAUSEUS Komutu Nedir?

§ GOSUB…RETURN Komutu Nedir?

§ Örnek Programlar Nelerdir?

§ LED Flaşör Devresi Nedir?

§ Sayıcı Uygulama Devresi Nedir?

§ Kara şimşek Uygulama Devresi Nedir?

§ LCD Uygulama Devresi Nedir?

o Pic Basic Pro Programının Kullanımı Nedir?

§ BAS Dosyasının Oluşturulması Nedir?

§ BAS Dosyasının Derlenmesi Nedir?

4. Mikrodenetleyici İle Analog İşlemler Eğitimi - PIC Basic ile Uygulama Devreleri

o Voltmetre Uygulama Devresi Nedir?

§ Devrenin Malzemeleri Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Devrenin Asm Programı Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

o DC Motor Devir Ayar Uygulama Devresi Nedir?

§ Devrenin Malzemeleri Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

§ Devrenin Asm Programı Nedir?

o Çizgi Takip Eden Robot Uygulama Devresi Nedir?

§ Algılama Sistemi Nedir?

§ Karşılaştırma Sistemi Nedir?

§ Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

§ Devrenin Şeması Nedir?

§ Akış Diyagramı Nedir?

§ Asm Programı Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ