Yazılarımız

Tesla Akademi

KUVVETLİ AKIM DEVRELERİ EĞİTİMİ

Kuvvetli Akım Devreleri Eğitimi: Kuvvetli akım malzemelerini seçebilme ve uygulama devreleri yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kuvvetli akım devreleri eğitimi verilmesinin temel amacı ilgili yönetmelikler ve standartlar doğrultusunda kuvvetli akım malzemelerini seçebilmenizi ve uygulama devreleri yapabilmenizi sağlamaktır. Kuvvetli akım devreleri eğitimi tamamlandığında topraklama elemanlarını, aydınlatma ve priz tesisatı malzemelerini, temel elektrik kumanda ve koruma devre elemanlarını seçebilir; aydınlatma, priz ve güç tesisatı devreleri yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kuvvetli Akım Devreleri Eğitimi - Topraklama ve Sıfırlama

 • Topraklama Nedir?
 • Topraklamanın Öneminin İncelenmesi
 • Topraklama Türlerinin İncelenmesi
 • Topraklama Elemanlarının İncelenmesi
  • Sıfırlama Nedir?
 • Sıfırlamaya İhtiyaç Duyulmasının Nedenleri
 • Sıfırlamanın Olumsuz Yönleri

2.     Kuvvetli Akım Devreleri Eğitimi - Aydınlatma ve Priz Devre Elemanları

 • Fişlerin İncelenmesi
 • Fişin Görevi Nedir?
 • Yapısal Açıdan Fiş Türleri
 • Enerji Alışları Bakımından Fiş Türleri
 • Jak Türleri
  • Prizlerin İncelenmesi
 • Prizin Görevi Nedir?
 • Kullanım Alanlarına Göre Priz Türleri
 • Yapısal Açıdan Priz Türleri
  • Duyların İncelenmesi
 • Duyun Görevi Nedir?
 • Yapım Araçlarına Göre Duy Türleri
 • Yapılışlarına Göre Duy Türleri
 • Kullanım Alanlarına Göre Duy Türleri
 • Boyutlarına Göre Duy Türleri
 • Soketler
  • Lambaların İncelenmesi
 • Lambanın Görevi Nedir?
 • Lamba Türleri
  • Armatürlerin İncelenmesi
 • Armatürün Görevi Nedir?
 • Armatür Türleri
  • Aydınlatma Kontrol Elemanlarının İncelenmesi
 • Anahtarların Görevi
 • Merdiven Otomatiğinin Görevi
 • Darbe Akımlı Rölenin Görevi
 • Zaman Saatinin Görevi
 • Sensörlerin Görevi

3.     Kuvvetli Akım Devreleri Eğitimi - Dağıtım Tabloları, Kumanda ve Koruma Devre Elemanları

 • Dağıtım Tablolarının İncelenmesi
 • Dağıtım Tablolarının Görevi Nedir?
 • Yapıldıkları Malzeme Açısından Dağıtım Tablosu Türleri
 • Kullanım Alanları Açısından Dağıtım Tablosu Türleri
  • Sigortaların İncelenmesi
 • Sigortanın Görevi Nedir?
 • Sigorta Türleri
  • Kaçak Akım Rölelerinin İncelenmesi
 • Kaçak Akım Rölesinin Görevi Nedir?
 • Kaçak Akım Rölesi Türleri
  • Rölelerin İncelenmesi
  • Kontaktörlerin İncelenmesi
  • Selenoidlerin İncelenmesi
  • Şalterlerin İncelenmesi

4.     Kuvvetli Akım Devreleri Eğitimi - Uygulama Devreleri

 • Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Adi Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi
  • Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Adi Anahtar ve Priz Tesisatı Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi
  • Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Komütatör Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi
  • Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Vaviyen Anahtar Tesisatı Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi
  • Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Floresan Lamba Tesisatı Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi
  • Bir Fazlı Motorun Paket Şalterle Kumanda Edildiği Uygulama Devresinin İncelenmesi
 • Bir Fazlı Motorun Paket Şalterle Kumanda Edildiği Uygulama Devresine Ait Bağlantı Şeması
 • Bir Fazlı Motorun Paket Şalterle Kumanda Edildiği Uygulama Devresinde Kullanılan Elemanlar
 • Bir Fazlı Motorun Paket Şalterle Kumanda Edildiği Uygulama Devresinin Çalışma Sistemi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ