Yazılarımız

Tesla Akademi

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Proje Hazırlama Eğitimi : Öğrenme, bilgiye ulaşma ve veri toplama, verileri / bilgileri kullanma, problem çözme, proje geliştirme yöntemlerinin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Proje hazırlama eğitiminin genel amacı gerekli platform temin edildiğinde karşılaştığınız problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığınız bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlamaya yönelik bilgi ve yetenekleri kazanacaksınız.

Eğitim İçeriği

1. Proje Hazırlama Eğitimi – Öğrenmeyi Öğrenme

o Öğrenmek Nedir?

o Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

§ Öğrenenle İlgili Faktörler Nelerdir?

§ Yöntemle İlgili Faktörler Nelerdir?

§ Öğrenme Malzemesiyle İlgili Faktörler Nelerdir?

o Nasıl Öğreniyoruz?

o Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

§ Görsel Ağırlıklı Öğrenme Nedir?

§ İşitsel Ağırlıklı Öğrenme Nedir?

§ Dokunsal / Kinestetik Ağırlıklı Öğrenme Nedir?

o Kişisel, Kurumsal ve Toplumsal Açıdan Öğrenmenin Önemi Nedir?

2. Proje Hazırlama Eğitimi – Problem Çözme

o Problem Nedir? Nasıl Çözülür?

o Problem Çözme Aşamaları Nelerdir?

§ Problemin Fark Edilmesi Nedir?

§ Problemin Tanımlanması Nedir?

§ Hipotezlerin Oluşturulması Nedir?

§ Problemle İlgili Bilgi Toplanması Nedir?

§ Hipotezlerin Test Edilmesi Nedir?

§ En Uygun Olanının Seçilmesi Nedir?

§ Genel Bir Sonuca Varılması Nedir?

o Problem Çözme Teknikleri Nelerdir?

§ Beyin Fırtınası Nedir?

§ Çoklu Oylama Tekniği Nedir?

§ Nominal Grup Tekniği Nedir?

§ PUKÖ Döngüsü Nedir?

§ 5N-1K Tekniği Nedir?

§ Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Nedir?

§ Pareto Analizi Nedir?

§ Ağaç Diyagramı (Problem Ağacı) Nedir?

§ Kuvvet / Güç Alanı Analizi Nedir?

3. Proje Hazırlama Eğitimi – Bilgi / Veri Toplama

o Bilgi ve Bilimsel Bilgi Nedir?

o Bilgi Kaynakları Nelerdir?

o Bilgiye Ulaşma Yolları Nelerdir?

o Bilgiyi Toplama Nedir?

o Bilginin Güvenilirliği Nedir?

o Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

§ Deneysel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

§ Alan Araştırmaları Nelerdir?

§ Tanıtıcı Araştırmalar Nelerdir?

§ İstatistik Araştırmaları Nelerdir?

o Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri Nelerdir?

o Veri Toplama Araçları Geliştirme (Anket Formlarını Hazırlama) Nedir?

o Verilerin Toplanması Nedir?

4. Proje Hazırlama Eğitimi – Bilgiler / Verileri Kullanma

o Verilerin Düzenlenmesi Nedir?

o Verilerin Analizi Nedir?

o Verilerin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi Nedir?

o Bilgiyi Etkili ve Verimli Kullanma Nedir?

§ Bilgiyi İhtiyacına Göre Kullanma Nedir?

§ Bilgiyi Amaca Uygun, Doğru ve Yerinde Kullanma Nedir?

§ Bilgiyi Transfer Etme Nedir?

§ Yeni Bilgi Üretme Nedir?

o Bilgiyi Sürekli Güncelleme Nedir?

o Bilgiyi Sunma Nedir?

5. Proje Hazırlama Eğitimi – Proje Geliştirme

o Proje Nedir?

o Projenin Planlanması Nedir?

o Proje Süreci Nedir?

§ Başlatma Süreci Nedir?

§ Planlama Süreci Nedir?

§ Yürütme Süreci Nedir?

§ İzleme ve Kontrol Süreci Nedir?

§ Sonlandırma Süreci Nedir?

o Projenin Yazılması Nedir?

§ Kapak Nedir?

§ İçindekiler Nedir?

§ Özet Nedir?

§ Koşullar Nedir?

§ Proje Gerekçesi Nedir?

§ Projenin Amaçları Nedir?

§ Hedef Kitle Nedir?

§ Proje Uygulaması Nedir?

§ Bütçe Nedir?

§ Yönetim ve Personel Nedir?

§ Zaman Nedir?

o Uygulama, Kontrol ve İzleme Nedir?

§ Kontrol Sistemi Kurulması Nedir?

§ İzleme Nedir?

o Değerlendirme Nedir?

§ Değerlendirme Toplantıları Nedir?

§ Raporlama Nedir?

§ Rapor Yazma Nedir?

o Projenin Bitirilmesi Nedir?

§ Projenin Nihai Değerlendirmesi Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ