Yazılarımız

Tesla Akademi

KUMANDA DEVRE ELEMANLARI EĞİTİMİ

Kumanda Devre Elemanları Eğitimi: Kumanda devre elemanlarını tanıyabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kumanda devre elemanları eğitimi verilmesinin temel amacı kumanda güç devresi elemanlarını kurallara ve kullanılan tekniğe uygun olacak şekilde seçebilmenizi sağlamaktır. Kumanda devre elemanları eğitimi tamamlandığında TSE uyumlu olacak şekilde asenkron motor seçimi yapıp hatasız olarak bağlayabilir; kumanda ve güç devresinde gerekli olan malzemeleri ilgili yönetmelik ve şartname doğrultusunda seçip bağlantı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kumanda Devre Elemanları Eğitimi - Asenkron Motorlar

 • Asenkron Motorlarda Yer Alan Parçalar
 • Statorun İncelenmesi
 • Rotorun İncelenmesi
 • Gövde ve Kapakların İncelenmesi
 • Yatak ve Rulmanların İncelenmesi
 • Soğutma Pervanesinin İncelenmesi
 • Klemens Tablosunun İncelenmesi
 • Motor Etiketinin İncelenmesi
  • Asenkron Motorlar
 • Faz Sayısına Göre Asenkron Motor Çeşitleri
 • Yapılarına Göre Asenkron Motor Çeşitleri
 • Yapılış Tiplerine Göre Asenkron Motor Çeşitleri
 • Çalışma Şartlarına Göre Asenkron Motor Çeşitleri
 • Rotor Yapılışına Göre Asenkron Motor Çeşitleri
  • Asenkron Motor Çalışma Sisteminin İncelenmesi
 • İndüksiyon Prensiplerini Hatırlayalım
 • Manyetik Döner Alan Oluşumu
 • Manyetik Alan İçerisinde Rotorun Dönüşü
  • Bir Fazlı Asenkron Motorun Çalışma Sisteminin İncelenmesi
  • Motor Etiketi
  • Motorun Teknik Özellikleri
 • Çalışma Şartlarının İncelenmesi
 • Faz Sayısının İncelenmesi
 • Normal Çalışma Akımının İncelenmesi
 • Güç Katsayısının İncelenmesi
 • Bağlantı Şeklinin İncelenmesi
 • Yapı Şekillerinin İncelenmesi
 • Anma Gücünün İncelenmesi
 • Aşırı Yüklenmenin İncelenmesi
 • Ses Gücü Düzeyinin İncelenmesi
 • Kutup ve Devir Sayısının İncelenmesi
 • Standartlaştırılan Montaj Boyutlarının İncelenmesi
 • Gerilim ve Frekans Miktarlarının İncelenmesi
 • Koruma Sınıfının İncelenmesi
 • Yalıtım Sınıfının İncelenmesi
 • Sipariş Verme Aşamasının İncelenmesi
  • Asenkron Motora Ait Bağlantı Şekilleri
 • Yıldız Bağlantı
 • Üçgen Bağlantı
  • Asenkron Motor Katalogları

2.     Kumanda Devre Elemanları Eğitimi - Kumanda Devre Elemanları ve Koruma Röleleri

 • Kumanda Elemanlarının İncelenmesi
 • Paket Şalterlerin Yapısı
 • Kumanda Butonlarının Yapısı
 • Sinyal Lambalarının Yapısı
 • Sınır Anahtarlarının Yapısı
 • Zaman Rölelerinin Yapısı
 • Kontaktörlerin Yapısı
 • Rölelerin Yapısı
 • Sayıcıların Yapısı
  • Koruma Rölelerinin İncelenmesi
 • Asenkron Motorlar İle İlgili Arızalar
 • Sigortaların Yapısı
 • Aşırı Akım Rölelerinin Yapısı
 • Gerilim Koruma Rölesinin Yapısı
 • Faz Sırası Rölesinin Yapısı
 • Faz Koruma Rölesinin Yapısı
 • Frekans Koruma Rölelerinin Yapısı
 • Termistörlerin Yapısı
  • İletken Türlerinin İncelenmesi
 • İletken Kesit Hesabı
 • Ortama Uygun İletken Seçimi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ