Yazılarımız

Tesla Akademi

KORUMA RÖLELERİ EĞİTİMİ

Koruma Röleleri 1 Eğitimi: Kısa devre ve toprak kaçağına karşı koruma rölesi kullanabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Koruma röleleri 1 eğitimi verilmesinin temel amacı kısa devre koruma röleleri ve toprak kaçağı koruma rölelerini seçebilmenizi ve gerekli bağlantı işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Koruma röleleri 1 eğitimi tamamlandığında kısa devre koruma ve toprak kaçağı koruma rölelerini seçebilir; kısa devre koruma ve toprak kaçağı koruma rölelerinin montaj işlemlerini yapabilirsiniz.

Koruma Röleleri 2 Eğitimi: YG tesislerinde kullanılan aşırı akım, ısıdan koruma ve Buchholz rölelerini tanıyabilme ve montaj işlemlerini yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Koruma röleleri 2 eğitimi verilmesinin temel amacı aşırı akım, ısıdan koruma ve Buchholz rölelerini seçebilmenizi ve gerekli bağlantı işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Koruma röleleri 2 eğitimi tamamlandığında aşırı akım, ısıdan koruma ve Buchholz rölelerini seçebilir; aşırı akım, ısıdan koruma ve Buchholz rölelerinin montaj işlemlerini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Koruma Röleleri 1 Eğitimi - Kısa Devre Koruma Rölesi

 • Trafo Arızalarının Nedenleri
 • Alternatör Arızalarının Nedenleri
 • İç Arızaların İncelenmesi
 • Dış Arızaların İncelenmesi
  • Korunma Neden Önemlidir?
  • Kısa Devre Koruma Rölelerinin Türleri ve Özellikleri
 • Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesinin İncelenmesi
 • Ters Akım Rölesinin İncelenmesi
 • Mesafe Rölesinin İncelenmesi

2.     Koruma Röleleri 1 Eğitimi - Kısa Devre Koruma Rölesi Montaj İşlemleri

 • Kısa Devre Koruma Rölesi Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Trafolarda Kısa Devre Koruma Rölesi Kullanımı
 • Hatlarda Kısa Devre Koruma Rölesi Kullanımı
 • Alternatörlerde Kısa Devre Koruma Rölesi Kullanımı
  • Kısa Devre Koruma Rölesi Yerine Montaj İşlemleri
 • Montaj İçin Gerekli Olan Ekipmanın İncelenmesi
  • Kısa Devre Koruma Rölelerine Ait Bağlantı Şemaları
  • Kısa Devre Koruma Rölelerine Ait Bağlantıların Yapılması
 • Bağlantı İletkenlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Bağlantıda İzlenmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

3.     Koruma Röleleri 1 Eğitimi - Toprak Kaçağı Koruma Rölesi

 • Trafoda Meydana Gelen Toprak Kaçağı Arızalarının Nedenleri
 • Alternatörde Meydana Gelen Toprak Kaçağı Arızalarının Nedenleri
 • Toprak Kaçağı Koruma Rölelerinin Türleri ve Özellikleri
 • Faz Toprak Kaçağı Koruma Rölesinin İncelenmesi
 • Rotor Toprak Kaçağı Koruma Rölesinin İncelenmesi
 • Sargı Kaçağı Koruma Rölesinin İncelenmesi

4.     Koruma Röleleri 1 Eğitimi - Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Montaj İşlemleri

 • Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Trafolarda Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Kullanımı
  • Toprak Kaçağı Koruma Rölesi Yerine Montaj İşlemleri
 • Montaj İçin Gerekli Olan Ekipmanın İncelenmesi
 • Koruma Rölesi İçin Gerekli Olan Yardımcı Elemanların İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde İzlenmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Toprak Kaçağı Koruma Rölelerine Ait Bağlantı Şemaları
  • Toprak Kaçağı Koruma Rölelerine Ait Bağlantıların Yapılması
 • Bağlantı İletkenlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Bağlantıda İzlenecek İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

1.     Koruma Röleleri 2 Eğitimi - Aşırı Akım Koruma Rölesi

 • Trafolarda Aşırı Akım Oluşmasının Nedenleri
 • Alternatörlerde Aşırı Akım Oluşmasının Nedenleri
 • İç Arızaların İncelenmesi
 • Dış Arızaların İncelenmesi
  • Aşırı Akım Koruma Rölelerinin Türleri ve Özellikleri
 • Sekonder Aşırı Akım Koruma Rölesinin İncelenmesi
 • Diferansiyel Aşırı Akım Koruma Rölesinin İncelenmesi

2.     Koruma Röleleri 2 Eğitimi - Aşırı Akım Koruma Rölesi Montaj İşlemleri

 • Aşırı Akım Koruma Rölesi Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Trafolarda Aşırı Akım Koruma Rölesi Kullanımı
 • Alternatörlerde Aşırı Akım Koruma Rölesi Kullanımı
  • Aşırı Akım Koruma Rölesi Yerine Montaj İşlemleri
 • Montaj İçin Gerekli Olan Ekipmanın İncelenmesi
 • Koruma Rölesi İçin Gerekli Olan Yardımcı Elemanların İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde İzlenmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Aşırı Akım Koruma Rölelerine Ait Bağlantı Şemaları
  • Aşırı Akım Koruma Rölelerine Ait Bağlantıların Yapılması
 • Bağlantı İletkenlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Bağlantıda İzlenmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

3.     Koruma Röleleri 2 Eğitimi - Isıdan Koruma Rölesi

 • Trafoda Meydana Gelen Aşırı Isının Nedenleri
 • Alternatörde Meydana Gelen Aşırı Isının Nedenleri
 • Isıdan Koruma Rölelerinin Türleri ve Özellikleri
 • Isı Kontrol Koruma Rölesinin İncelenmesi
 • Yatak Isınma Koruma Rölesinin İncelenmesi

4.     Koruma Röleleri 2 Eğitimi - Isıdan Koruma Rölesi Montaj İşlemleri

 • Isıdan Koruma Rölesi Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Trafolarda Isıdan Koruma Rölesi Kullanımı
 • Alternatörlerde Isıdan Koruma Rölesi Kullanımı
  • Isıdan Koruma Rölesi Yerine Montaj İşlemleri
 • Montaj İçin Gerekli Olan Ekipmanın İncelenmesi
 • Koruma Rölesi İçin Gerekli Olan Yardımcı Elemanların İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde İzlenmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Isıdan Koruma Rölelerine Ait Bağlantı Şemaları
 • Bağlantı İletkenlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Bağlantıda İzlenecek İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

5.     Koruma Röleleri 2 Eğitimi - Buchholz Rölesi ve Bağlantı İşlemleri

 • Buchholz Rölesinin İncelenmesi
 • Buchholz Rölesi Nedir?
 • Buchholz Rölesinin Yapısı
 • Buchholz Rölesinin Özellikleri
 • Buchholz Rölesinin Çalışma Sistemi
 • Buchholz Rölesinin Bağlantı Şeması
 • Buchholz Rölesinin Kullanım Alanları
  • Buchholz Rölesine Ait Bağlantıların Yapılması
 • Bağlantı İçin Gerekli Olan Yardımcı Elemanların İncelenmesi
 • Bağlantı İletkenlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Bağlantıda İzlenecek İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Çalışma Durumunun Test Edilmesi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ