Yazılarımız

Tesla Akademi

KONTROL VE OTOMASYON

Bu yazımızda sizlere kontrol ve otomasyon teknolojisi hakkında bilgi verilecektir. Dünyada ve Türkiye’de kontrol otomasyon uygulamaları tarımdan endüstriye kadar oldukça geniş bir alana yayılmış olan disiplinler arası bir alan olarak tanımlanabilir. Bu sistemle yüksek performansa sahip makine ve cihazlar kontrol otomasyon teknolojisi ile oluşturulduğundan son zamanlarda oldukça popüler bir hal almıştır. İleriki yıllarda bu teknoloji ile beraber yeni tasarım yöntemleri geliştirilebilecektir, bu da enerji tasarrufunu beraberinde getirip kolay kullanımlı yüzeyler ile verimliliği artıracaktır.

Kontrol ve Otomasyon

Kontrol ve otomasyon ile elektrik ve kontrol sistemleri bir bütün olarak ele alınarak tasarım ve uygulama ile alakalı olarak çözüm üretmeyi ve endüstri alanında kontrol sistemleri için ihtiyaç duyulan ara insan gücü yetiştirilecektir. Aynı zamanda son üretim teknolojileri ve makine üretimi sanayinde çalışabilecek nitelikli insan gücü de bu sayede yetiştirilmiş olacaktır.

Kontrol ve Otomasyon Nedir?

Kontrol ve Otomasyon , endüstriyel, tarımsal, idari ve bilimsel iş ve işlemlerin yürütülmesi aşamasında insan müdahalesinin belli bir düzeyde ya da tamamen ortadan kaldırılması olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin kışın bir oda termostatının sıcaklığı kontrol edip kombiye veri iletmesi ve kombinin de termostattan gelen bilgiye göre çalışmasını artırması ya da azaltması ya da kimyasal bir işlemin bilgisayarla gerçekleştirilmesi otomasyon kontrol ifadesine örnek olarak verilebilir.

Kontrol ve Otomasyon

Otomasyon kontrol, genel olarak tasarlanmış olan sürecin tekrardan elden geçirilmesi suretiyle kazanılan tecrübe ile birlikte gelişimini sürdürür. Kontrol ve otomasyon teknolojisi nedir sorusunun cevabını verdiğimize göre artık kontrol ve otomasyon ne iş yapar sorusuna cevap arayalım.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi İş Alanları

Kontrol ve otomasyon alanında daha çok elektrik ve kontrol sistemleri bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu sayede tasarım ve uygulama ile alakalı çözüm üretme ve endüstriyel uygulama alanlarında ve güncel üretim teknolojileri ve talaşlı makine üretimi sanayi sektöründe yoğun olarak kullanım bulmaktadır. Bu alanla ilgili mezun olan kimseler fabrikaların imalat süreçlerinde kontrol ile alakalı bazı işlemlerde ve endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerinin kullanıldığı bütün alanlar çalışma olanağına sahiptirler.

Otomasyon Kontrol Uygulamaları

Bu kadar teori ve bilgiden sonra biraz da uygulama örneklerinden bahsetmek faydalı olabilir. Böylece kontrol otomasyon alanı ile ilgili yapılan uygulamaları inceleyip sonrasında yapılabilecek ve yapılması muhtemel çalışmalar üzerinde düşünülebilir. Aşağıda kontrol ve otomasyon teknolojisi kullanılarak yapılmış olan bazı uygulamalar listelenmiştir:

  • Ziyaretçi takip sistemi
  • Müşteri sayma sistemi
  • Enerji otomasyon sistemi
  • Kablosuz Ethernet ile görüntü aktarımı
  • Cezaevi bilgi sistemi ve elektronik kapı kontrol sistemi
  • Cezaevi elektronik acil çağrı ve kontrol sistemi
  • Operatör olmadan çalışan makineler
  • Yapay görme kameralı kontrol sistemleri
  • Temassız ölçüm sistemleri

Kontrol ve Otomasyon

Yukarıdaki uygulamalara göz atacak olursak hepsinin temelinde insan ihtiyaçları yatmaktadır. Hep daha iyisini talep eden insanlar yaptıkları işlerde ve ürünlerde daha kaliteli, fonksiyonlu, hatasız, kısa sürede ve yeniliğe açık özellikler görmek istemektedirler. Bundan dolayı kontrol ve otomasyon çalışmaları da bu yönde gelişim göstermektedir.

Kontrol Otomasyon Teknolojisi Eğitimi

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber insanların ihtiyaçlarına uygun çözümler üzerine çalışmalar hızla artış göstermiştir. Bilim alanında yapılan araştırma ve geliştirmelerin desteklenmesi ve artmasıyla beraber bu yönde var olan gelişimi daha yüksek seviyelere çıkarmaktadır.

Geleneksel otomasyonlar için makine ve işlem çevrimleri otomatik olmayabiliyor. Ama özellikle son zamanlarda oluşturulan otomasyonlar otomatik ve akıllı hale getirilmektedir. Daha kısa bir ifadeyle klasik otomasyon yerine akıllı otomasyon sistemleri hayatımıza daha çok etmeye başlayacaktır. Bu da ancak otomasyon kontrol konusunda dikkatli ve titiz bir çalışma ile ortaya konulabilecektir.

Kontrol ve Otomasyon

Bütün bu ifadelerin anlam bulması için kontrol otomasyon teknolojisi konusunda araştırma yapmak ve bilgi birikimimizi artırmak geleceğin şekillenmesinde etkin rol oynayacaktır. Kontrol ve otomasyon dersleri ile de teorik olarak eksik yönlerin tespit edilip kapatılması ile geleceğin teknolojik çalışmalarını daha iyi kavrama olanağı bulunabilir. Böylece insan ihtiyaçlarına dönük çalışmalara katkı sağlanarak bilimin gelişimine katkı sağlayabilmek mümkün olacaktır.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ