Yazılarımız

Tesla Akademi

KOLEKTÖRLÜ BİR FAZLI MOTOR SARIMI EĞİTİMİ

Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı Eğitimi: Üniversal ve repülsiyon motorları tanıyabilme ve sarım işlemlerini yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kolektörlü bir fazlı motor sarımı eğitimi verilmesinin temel amacı bir fazlı kolektörlü motor sarımını yapabilmenizi sağlamaktır. Kolektörlü bir fazlı motor sarımı eğitimi tamamlandığında değerlerini alarak motoru sökebilir, motoru sarıma hazırlayabilir ve bir fazlı kolektörlü motorun sarım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı Eğitimi - Kolektörlü Bir Fazlı Motorları Sökme İşlemi

 • Kolektörlü Bir Fazlı Motor Türleri
 • Üniversal Motorların İncelenmesi
 • Repülsiyon Motorların İncelenmesi
  • Sarımda Kullanılan Sembollerin, Tanımların ve Formüllerin İncelenmesi
 • Sembolleri Okumak
 • Tanımları Öğrenmek
 • Formülleri Okumak
  • Kolektörlü Bir Fazlı Motor Çizimlerine Ait Özelliklerin İncelenmesi
  • Kolektörlü Bir Fazlı Motor Şeması
 • Üniversal Motor Şemasının Çizilmesi
 • Repülsiyon Motor Şemasının Çizilmesi
  • Motor Sökme Tekniklerinin İncelenmesi

2.     Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı Eğitimi - Motoru Sarıma Hazırlama İşlemi

 • Motor Temizleme Yöntemlerinin İncelenmesi
 • İzolasyon Gerekliliğinin İncelenmesi
 • Motor İzolasyon Yöntemleri
 • Endüvi Milinin İzolasyonu
 • Endüvi Oyuklarının İzolasyonu
  • Kolektör Dilimleri Arasının Kontrol Edilmesi
  • Dilimlerle Gövde Arasında Kaçak Kontrolü Yapılması

3.     Kolektörlü Bir Fazlı Motor Sarımı Eğitimi - Kolektörlü Bir Fazlı Motorun Sarım İşlemi

 • Bir Fazlı Motorun Endüvi Sarım İşleminin Yapılması
 • Klasik Endüvi Sarım Tekniğinin İncelenmesi
 • V Tipi Endüvi Sarım Tekniğinin İncelenmesi
 • H Tipi Endüvi Sarım Tekniğinin İncelenmesi
 • Yıldız Tipi Endüvi Sarım Tekniğinin İncelenmesi
 • Mekik Tipi Endüvi Sarım Tekniğinin İncelenmesi
  • Bir Fazlı Motorun Kutup Sarımının Yapılması
  • Bir Fazlı Motorun Sarım Şemasının İncelenmesi
  • Sarıma Şekil Verme İşlemi
  • Oyukların Kapatılması İşlemi
  • Sarım Sonrası Kontrol İşlemleri
  • Denge Ayarlarının İncelenmesi
  • Kolektörlü Bir Fazlı Motorun Monte Edilmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ