Yazılarımız

Tesla Akademi

KESİCİLER EĞİTİMİ

Kesiciler Eğitimi: Kesici özelliklerini kavrayabilme, kesici seçimi yapabilme ve montaj işlemlerini gerçekleştirebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kesiciler eğitimi verilmesinin temel amacı kesici seçebilmenizi, montaj ve bağlantı işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Kesiciler eğitimi tamamlandığında kesicileri seçebilir, kesicileri yerine monte edebilir ve kesici bağlantılarını yapılandırabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kesiciler Eğitimi - Kesiciler

 • Kesicilerin Görevleri ve Çalışma Sistemi
 • Kesicilerin Önemi Nedir?
 • Kesicilerin Kullanılan Gerilime Göre Sınıflandırılması
 • Kesicilerde Uyulması Gereken Üretim Standartları
 • Alternatif Akımın Açılması ve Ark Olayının İncelenmesi
 • Kesicilerin Yapısal Özellikleri
 • Kesicilerin Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Sınıflandırılması
  • Kesicilerin Birbirlerine Karşı Olan Üstünlükleri
 • SF₆ Güç Kesicilerinin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Vakumlu Kesicilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Basınçlı Havalı Kesicilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Tam Yağlı Kesicilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Az Yağlı Kesicilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
 • Manyetik Üflemeli Kesicilerin Olumlu ve Olumsuz Yönleri
  • Kesicilerde Olması Beklenen Özellikler
  • Kesici Etiket Değerlerinin İncelenmesi
  • Kesici Seçimi Yapılması
 • Olağan İşletme Koşullarında Kesici Seçimi
 • Yerel Hava ve İklim Koşullarında Kesici Seçimi
 • Kesici Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

2.     Kesiciler Eğitimi - Kesici Montaj İşlemleri

 • Kesicilerin Kullanım Alanları
 • Kesici Montaj Yöntemleri
 • Kesicilerin Montaj Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Montaj Yüksekliği ve Açıklık Mesafelerinin İncelenmesi
 • Montaj İşleminde Kullanılan Araç Gereçlerin İncelenmesi
 • Kesici Montajı İçin Takip Edilmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Kesici Montaj İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kesici Topraklama İşlemi
 • Topraklama İçin Takip Edilmesi Gereken İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Topraklama İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

3.     Kesiciler Eğitimi - Kesici Bağlantıları ve Kumanda Sistemi

 • Kesici Bağlantıları
 • Kesici Bağlantıları İçin Kullanılan İletkenlere Ait Özelliklerin İncelenmesi
 • Kesici Bağlantılarında Uygulanan Metotlar
  • Kesici Kumanda Sistemi
 • Kesicinin Otomatik Olarak Kumanda Edilmesi
 • Kumanda Sistemi Bağlantısında Takip Edilmesi Gereken İşlem Sırası
 • Kumanda Sistemi Bağlantısında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kesicilerin Devreye Alınması ve Devreden Çıkarılması
 • Çalışma Testi İçin Takip Edilmesi Gereken İşlem Sırası
 • Çalışma Testinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Kesicinin Devreye Alınması
 • Dokunma Tehlike Var Kartının Kullanılması
 • Dikkat Gerilim Altında Çalışma Var Kartının Kullanılması
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ