Yazılarımız

Tesla Akademi

KATA GETİRME SİSTEMİ EĞİTİMİ

Kata Getirme Sistemi Eğitimi: Kata getirme sisteminin bakımını yapabilme, kata getirme sisteminde yer alan sürücü devresini test edebilme ve akü grubu ile ilgili bakım çalışmalarını yürütebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Kata getirme sistemi eğitimi verilmesinin temel amacı standartlara uygun olacak şekilde asansör kata getirme sisteminin bakımını ve parça değiştirme işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Kata getirme sistemi eğitimi tamamlandığında güç kesintisi yaşanan durumlarda TS 10922 EN 81-1 ve iş güvenliği kuralları doğrultusunda elektrik ölçü aletlerini ve yardımcı ekipmanları kullanarak asansör kata getirme sisteminin bakımını, sürücü devresinin testini ve akü grubuna ait bakım işlemlerini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Kata Getirme Sistemi Eğitimi - Asansör Kata Getirme Sisteminin İncelenmesi

 • Kata Getirme Sisteminin Genel Yapısı
 • Kata Getirme Sistemine Ait Blok Diyagramı
 • Kata Getirme Sisteminde Güç Katı
 • Kata Getirme Sisteminin Akü Şarj Katı
 • Kata Getirme Sisteminde Sürücü Katı
 • Kata Getirme Sisteminin Evirici Katı
 • Kata Getirme Sisteminin Örnekleme ve Kontrol Katı
 • Kata Getirme Sisteminde Çıkış Katı
  • Kata Getirme Sisteminin Çalışma Prensipleri

2.     Kata Getirme Sistemi Eğitimi - Asansör Kata Getirme Yöntemlerinin İncelenmesi

 • Mekanik Olarak Kata Getirme İşlemi
 • Halatlı Asansör Uygulamaları
 • Hidrolik Asansör Uygulamaları
  • Elektrik Kullanarak Kata Getirme İşlemi
 • Kata Getirme Sistemlerinde Kullanılan Güç Kaynakları
 • Güç Kaynağı İle İlgili Hesaplamaların Yapılması
 • Asansör Kata Getirme İle İlgili Çeşitli Durumlar

3.     Kata Getirme Sistemi Eğitimi - Asansör Akü Sistemlerinin İncelenmesi

 • Akü Türleri
 • Kurşun Asit Aküler
 • Nikel Kadmiyum (NiCd) Aküler
  • Şarj Devresi
 • Akü Bakım İşlemleri

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ