Yazılarımız

Tesla Akademi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi : Çalışma platformunda ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı alınması gerekli güvenlik tedbirleri hakkında ve bu kazaların meydana gelmesi durumunda gerekli iş ve işlemlerle ilgili veri ve yetenekleri kazandırmaktır. İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin genel amacı iş yerinde güvenliği tehdit eden unsurları belirleyip gerekli güvenlik tedbirlerini alabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – İş Yeri Güvenliğini Tehdit Eden Unsurlar

o İş Güvenliğinin Tanımı Nedir?

o İş Güvenliğinin Önemi Nedir?

o İş Güvenliğinin Amacı Nedir?

o İşçi Sağlığı Nedir?

o Tüm Takım Tezgâhları ile İlgili Ortak Güvenlik Önlemleri Nelerdir?

§ Genel Güvenlik Nedir?

§ Kişi Güvenliği Nedir?

§ Tezgâh ve Cihaz Güvenliği Nedir?

o Koruyucu Araçlar Nelerdir?

§ Solunum Sisteminin Korunması Nedir?

§ Vücudun Korunması Nedir?

o Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar Nelerdir?

o Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar Nelerdir?

§ Sıhhi Tesisatlar Nelerdir?

o Elektrik Tesisatları Nelerdir?

§ Elektrik Enerjisi Nedir?

§ Evlerde Kullanılan Elektrik Enerjisi ve Elektrikli Aletler Nelerdir?

§ Sigortalar Nedir?

§ Topraklama ve Önemi Nedir?

§ Aydınlatma Nedir?

o Isıtma ve Havalandırma Tesisatları Nelerdir?

§ Isıtma Araçları Nelerdir?

§ Yakıt ve Yakacaklar Nelerdir?

§ Havalandırma Tesisatları Nelerdir?

2. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Meslek Hastalıkları

o Meslek Hastalığı Nedir? Zararları Nelerdir?

o Meslek Hastalıklarının Nedenleri Nelerdir?

o Meslek Hastalıklarını Önleme Nasıl Yapılır?

§ İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?

§ Çalışanların Sorumlulukları Nelerdir?

§ İş Yeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının Sorumlulukları Nelerdir?

o Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

§ Kaynağın Kontrol Edilmesi Nedir?

§ Kişisel Koruyucuların Kullanılması Nedir?

§ Tıbbi Korunma Önlemleri Nelerdir?

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – Kaza ve Yangın Önlemleri

o Kaza Nedir?

o İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler Nelerdir?

o Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları Nelerdir?

o Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri Nelerdir?

o Yanma / Yangın Nedir?

o Yangının Nedenleri Nelerdir?

o Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

§ Soğutarak Söndürme Nasıl Yapılır?

§ Havayı Kesme Nasıl Yapılır?

o Söndürücü Maddeler Nelerdir?

o Yangın Önlemleri Nelerdir?

§ Yapısal Bakımdan Yangından Korunma Nasıl Yapılır?

§ Organizasyon Bakımından Yangından Korunma Nasıl Yapılır?

o Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler Nelerdir?

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – İş Kazalarında Uygulanacak Hukuki İşlemler

o İş Hukuku’nun Temel Kavramları Nelerdir?

§ İşçi Nedir?

§ İşveren Nedir?

§ İş yeri nedir?

o İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler Nelerdir?

§ İş Kazasının İşverene Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

§ İş Kazasının İşveren Tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kaza Raporları Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ