Yazılarımız

Tesla Akademi

İNTERNET PROGRAMCILIĞI UYGULAMALARI EĞİTİMİ

İnternet Programcılığı Uygulamaları Eğitimi: İnternet programcılığı uygulamalarının yer aldığı eğitim materyalidir. İnternet programcılığı uygulamaları eğitiminin genel amacı veri tabanı uygulamalarını hatasız yapabileceksiniz

Eğitim İçeriği

1. İnternet Programcılığı Uygulamaları Eğitimi – Veri Tabanı Bağlantısı

o PostgreSQL Ara Yüzünün Ana Hatları Nelerdir?

o PHP’den PostgreSQL’e Bağlantı Çeşitleri Nelerdir?

§ Resource Pg_Connect (String Bağlantı İfadeleri) Nedir?

§ Bool Pg_Close (Resource Connection) Nedir?

§ Resource Pg_Pconnect (String Bağlantı İfadesi Nedir?

§ Resource Pg_Query (Resource Bağlantı, String Sorgu) Nedir?

§ String Pg_Errormessage (Resource Bağlantı) Nedir?

§ Int Pg_Freeresult (Resource Result) Nedir?

§ Int Pg_Numrows (Resource Result) Nedir?

§ Int Pg_Numfields (Resource Result) Nedir?

§ String Pg_Fieldname (Resource Result- Int Col) Nedir?

§ Mixed Pg_Result (Resource Result- Int Row- Mixed Col) Nedir?

§ Array Pg_Fetch_Array [Resource Result- Int Row ( Int Result_Type)] Nedir?

§ Object Pg_Fetch_Object[Resource Result- Int Row ( Int Result_Type)] Nedir?

o Apache + PHP + PostgreSQL Nedir?

o PostgreSQL Ara Yüzünü Veri Tabanı Tarayıcısı Yapımı Nedir?

2. İnternet Programcılığı Uygulamaları Eğitimi - PHP İle Veri Tabanı Sorgulama

o Veri Girişi Nedir?

o Veri Listeleme Nedir?

§ Alfabetik Olarak Veri Listeleme Nedir?

§ Verileri Tersten Listeleme Nedir?

o Veri Arama Nedir?

3. İnternet Programcılığı Uygulamaları Eğitimi – PHP İle Veri Güncelleme ve Silme

o Veri Güncelleme Nedir?

o Veri Sime Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ