Yazılarımız

Tesla Akademi

HİDROLİK SİSTEMLER EĞİTİMİ

Hidrolik Sistemler Eğitimi : Hidrolik ve elektro-hidrolik sistemlerinin TSE, iç tesisleri yönetmeliği ve Şartnamelere uygun bir biçimde kurulup çalıştırılmasının anlatıldığı eğitim materyalidir. Hidrolik sistemler eğitiminin genel amacı bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde hidrolik sistemleri tekniğe uygun bir biçimde kurup çalıştırabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Hidrolik Sistemler Eğitimi – Hidrolik Devre Elemanlarını Tanımak ve Seçimini Yapmak

o Hidroliğin Tanımı Nedir?

§ Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Nelerdir?

§ Temel Fizik Kanunları ve Akışkanlar Mekaniği Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

o Hidrolik Sistemin Tanıtımı Nedir?

§ Hidrolik Sistemin Temel Yapısı Mantığı ve Çalışma Kuralları Nelerdir?

§ Hidrolik Sistemin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

o Hidrolik Devre Elemanları Yapısı ve Çalışma Özellikleri Nelerdir?

§ Hidrolik Akışkanlar ve Özellikleri Nelerdir?

§ Tank ve Özellikleri Nelerdir?

§ Hidrolik Boru-Hortum Donanımları Nelerdir?

§ Filtreler ve Filtreleme Teknikleri Nelerdir?

§ Pompalar Nelerdir?

§ Hidrolik Motorlar Nelerdir?

§ Hidrolik Silindirler Nelerdir?

§ Valflerin Genel Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

o Hidrolik Devre Elemanlarının Sembol Bilgisi, ISO 1219 Normuna Göre Devre Elemanlarının Sembollerinin Tanıtımı Nedir?

§ Hidrolik ve Pnömatik İçin Genel Semboller Nelerdir?

§ Hidrolik Pompa ve Motorlar Nelerdir?

§ Hidrolik Silindirler Nelerdir?

§ Hidrolikte Basınç Kontrol Valfleri Nelerdir?

§ Hidrolikte Yön Kontrol Valfleri Nelerdir?

§ Akış Kontrol Valfleri Nelerdir?

§ Hidrolik Valflerin Uyarı (Kumanda) Yöntemleri Nelerdir?

2. Hidrolik Sistemler Eğitimi – Hidrolik Devre Tasarımı Yapmak

o Hidrolik Devre Çizim Bilgisi Nedir?

§ Hidrolik Devre Çizimlerinde Elemanların Numaralandırılması Nasıl Yapılır?

§ Fonksiyon Blok Diyagramı Nedir?

§ Hidrolik Devre Çizim Kuralları Nelerdir?

o Hidrolik Kumanda Bilgisi Nedir?

§ Konuma Bağlı Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Hıza Bağlı Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Saymaya Bağlı Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Zamana Bağlı Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Basınca Bağlı Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Kontrol Problemlerinin Çözümünde Uygulanacak Yöntemler Nelerdir?

o Teknik Proje Bilgisi Nedir?

§ Hidrolik Devre Elemanları ile Sistemin Planlanması Nasıl Yapılır?

§ Basit Evre Şemalarının Çizimi Nasıl Yapılır?

§ Devre Şemasının Analizi ve Kurulması Nasıl Yapılır?

§ Yol-Adım Diyagramının Çizilmesi Nasıl Yapılır?

3. Hidrolik Sistemler Eğitimi – Hidrolik Sistem Kurmak ve Çalıştırmak

o Proje Okuma Bilgisi Nedir?

§ Tek Etkili Silindirin Kumandası Nedir?

§ Çift Etkili Silindirin Kumandası Nedir?

§ VE Valfi Uygulamaları Nelerdir?

§ VEYA Valfi Uygulamaları Nelerdir?

§ Birden Fazla Silindirin Kontrolü Nasıl Yapılır?

§ Yol-Adım Diyagramının Çıkarılması Nasıl Yapılır?

o Projedeki Hidrolik Elemanlar Listesinin Çıkarılması Nasıl Yapılır?

o Bağlama Parçaları Nelerdir?

§ Hortum Bağlantı Elemanları Nelerdir?

§ Boru Bağlantı Elemanları Nelerdir?

o Boru ve Hortumlar Nelerdir?

§ Boru ve Hortumların Yapısı ve Çeşitleri Nelerdir?

§ Boru Çapının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

§ Boru Bağlantılarında Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ