Yazılarımız

Tesla Akademi

HAVAİ ENERJİ HATLARI EĞİTİMİ

Havai Enerji Hatları Eğitimi: Havai hat iletkenlerini çekebilme, hat sabiteleri ve bağlantı ekipmanları ile çalışabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Havai enerji hatları eğitimi verilmesinin temel amacı havai hat iletkenlerini ve hat sabitelerini seçebilmenizi ve bağlantı elemanlarını kullanarak montaj işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Havai enerji hatları eğitimi tamamlandığında havai hat iletkenlerini seçebilir ve havai hat iletkenlerinin direkle olan bağlantısını yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Havai Enerji Hatları Eğitimi - Havai Hat İletkenleri ve Hat Sabiteleri

 • Havai Hat İletkenlerinin İncelenmesi
 • Havai Hat İletkeni Nedir?
 • Havai Hat İletkenlerinin Yapılarına Göre Sınıflandırılması
 • Havai Hat İletkenlerinin Gerilim Değerlerine Göre Sınıflandırılması
 • İletken Üretiminde Uyulması Gereken Standartlar
  • Hat Sabitelerinin İncelenmesi
 • Direnç Nedir?
 • Endüktans Nedir?
 • Kapasitans Nedir?
 • Korona Olayı Nedir?
 • Kaçak Geçirgenlik Nedir?
  • İletkenlere Gelen Rüzgâr ve Buz Yükü Etkisinin İncelenmesi
  • İletken Çapını Ölçme Uygulamasının İncelenmesi
 • Sürmeli Kumpas Kullanımı
 • Dijital Kumpas Kullanımı
 • Ölçme İşleminde Meydana Gelen Hatalar
 • Mikrometre Kullanımı

2.     Havai Enerji Hatları Eğitimi - Havai Hat İletkenlerinin Çekilmesi ve Bağlantıların Yapılması

 • Direk ve İzolatörlerin İncelenmesi
 • Direk ve İzolatör Tanımı
 • Direk ve İzolatör Görevleri
  • Havai Hatların İncelenmesi
 • Havai Hat Nedir?
 • Havai Hatların Pozitif ve Negatif Yönleri
 • İletkenler Arasında Bulunması Gereken Standart Mesafeler
 • İletkenlere Ek Olarak Kullanılan Malzemeler
 • Ara Parçası Kullanımı
 • Sehim Hesaplamaları, Bölgelere İlişkin Buz Yükleri ve Ortam Sıcaklıkları
 • Gevşek İrtibat
 • Titreşim Amortisörleri
 • Havai Hat İletkenlerini Çekme Metotları
  • Alüminyum ya da Bakır Örgülü İletken Ek Yapımı
  • İletkenin İzolatöre Bağlantısının İncelenmesi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Hava Hattı İle İlgili Madde
 • Çıplak İletkenler İle İlgili Madde
 • Hava Hatlarının Mekanik Olarak Hesaplanmasında Kullanılacak Varsayımlar İle İlgili Madde

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ