Yazılarımız

Tesla Akademi

HABERLEŞME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Haberleşme Teknikleri Eğitimi: Haberleşme tekniklerini kullanarak modülasyon uygulamalarını gerçekleştirme işlemlerini anlatan bir eğitim materyalidir.

Haberleşme teknikleri eğitimi verilmesinin temel amacı haberleşme tekniklerini kullanarak modülasyon uygulamalarını yapabilecek yetkinliği kazandırmaktır. Haberleşme teknikleri eğitimi tamamlandığında çoklama devre uygulamalarını ve darbe kod modülü uygulamalarını gerçekleştirebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Haberleşme Teknikleri Eğitimi - Modülasyon ve Çoğullama İşlemleri

1.1. Modülasyon Sistemleri

  • Modülasyon
  • Amplitude Modulation - AM (Genlik Modülasyonu)
  • Frequency Modulation - FM (Frekans Modülasyonu)
  • Phase Modulation - PM (Faz Modülasyonu)

1.2. Multiplexing (Çoklama)

· Frequency Division Multiplexing - FDM (Frekans Bölmeli Çoklama)

  • Time Division Multiplexing - TDM (Zaman Bölmeli Çoklama)

2. Haberleşme Teknikleri Eğitimi - Pulse Modulation (Darbe Modülasyonu)

2.1. Örnekleme ve Sinyal Elde Etmek

2.2. Pulse Amplitude Modulation - PAM (Darbe Genlik Modülasyonu)

2.3. Pulse Width Modulation - PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu)

2.4. Pulse Position Modulation - PPM (Darbe Konum Modülasyonu)

2.5. Pulse Code Modulation - PCM (Darbe Kod Modülasyonu)

  • Örnekleme ve Tutma Devresi Yapmak
  • Kuantalama Yapmak
  • Kodlama Yapmak

2.6. Differential Pulse Code Modulation - DPCM (Diferansiyel Darbe Kod Modülasyonu)

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ