Yazılarımız

Tesla Akademi

GÖRSEL PROGRAMLAMA TEMELLERİ EĞİTİMİ

Görsel Programlama Temelleri Eğitimi: Görsel uygulama platformu kullanma ile ilgili veri ve yeteneklerin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Görsel programlama temelleri eğitiminin genel amacı resim ve grafiksel elemanları kullanarak görsel programlamada çalıştırılabilir projeler yazabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Görsel Programlama Temelleri Eğitimi – Görsel Programlama Giriş

o Görsel Programlama Nedir? Nasıl Yapılır?

o Windows Masaüstü için Visual Studio Express Kurulu mu? Aralarındaki Fark Nedir?

o Yeni Proje Oluşturma İşlemi Nasıl Yapılır?

o Projenin Derlenmesi Nasıl Yapılır?

o Çözüm Penceresi (Solution Explorer) Nedir?

o Form Penceresi Özelliklerinin Ayarlanması Nasıl Yapılır?

2. Görsel Programlama Temelleri Eğitimi – Görsel Programlama Bileşenleri

o Buton (Button) Nedir?

o Etiket (Label) Nedir?

o CheckBox (Onay Kutusu) Nedir?

o Metin Kutusu (TextBox) Nedir?

o RadioButton (Radyo Butonu) Nedir?

o Liste Kutusu (ComboBox) Nedir?

o İpucu (ToolTip) Nedir?

o Bildiri Simgesi (NotifyIcon) Nedir?

o Sayısal Arttırma Azaltma (NumericUpDown) Nedir?

o Tarih ve Zaman (DateTimePicker) Nedir?

o Zengin Metin Kutusu (RichTextBox) Nedir?

o Resim Kutusu (PictureBox) Nedir?

3. Görsel Programlama Temelleri Eğitimi – Projeyi Çalıştırılabilir Dosyaya Dönüştürme

o Çalıştırılabilir Dosyaya Dönüştürme (Build) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Proje Ayarları Nasıl Yapılır?

o Açılış Ekranı (Splash Screen) Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ