Yazılarımız

Tesla Akademi

GÖRSEL PROGRAMLAMA MANTIĞI EĞİTİMİ

Görsel Programlama Mantığı Eğitimi: “Visual Basic” uygulama dilinde yer alan değişken tanımlama, dizi, fonksiyon ve akış kontrol yapılarını öğrenme yeteneğinin ve tasarlanan algoritmaları uygulama hâline getirebilme yeterliliğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Görsel programlama mantığı eğitiminin genel amacı görsel uygulamada kod yazımını uygulama ifadelerine göre yapabileceksiniz ve temel uygulama tekniklerini kullanarak programlar yazabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Görsel Programlama Mantığı Eğitimi – Temel Kod Yazım Kuralları

o Temel Yazım Kuralları Nelerdir?

o Sabitler Nelerdir?

o Değişkenler Nelerdir?

§ Değişken Tipleri Nelerdir?

§ Değişkenlerin Tanımlanması Nasıl Yapılır?

§ Tip bildirimi Nasıl Yapılır?

2. Görsel Programlama Mantığı Eğitimi – Akış Denetimi

o Şartlı Dallanma Nedir?

§ If- Then Nedir?

§ If-Then-Else Nedir?

§ If – Then – Else If Nedir?

§ Select Case / Case Else Nedir?

3. Görsel Programlama Mantığı Eğitimi - Döngüler

o For - Next Nedir?

o Do - Loop Nedir?

4. Görsel Programlama Mantığı Eğitimi - Diziler

o Dizi Nedir?

o Tek Boyutlu Diziler Nelerdir?

o Tek Boyutlu Diziler Nelerdir?

o Statik Diziler Nelerdir?

o Dinamik Diziler Nelerdir?

5. Görsel Programlama Mantığı Eğitimi - Prosedür (Alt Yordam) Oluşturma

o Prosedürler (Alt Yordamlar) Nelerdir?

o Fonksiyonlar Nelerdir?

o Hazır Fonksiyon Örnekleri Nelerdir?

§ Alfa Nümerik Fonksiyonlar (Karakter Dizisi (String)) Nelerdir?

§ Nümerik Fonksiyonlar (.Sayısal Fonksiyonlar) Nelerdir?

§ Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ