Yazılarımız

Tesla Akademi

GÖMÜLÜ SİSTEMLER EĞİTİMİ

Gömülü Sistemler Eğitimi: Gömülü sistemler hakkında temel bilgilerin verildiği bir öğrenme materyalidir. Gömülü sistemler eğitiminin genel amacı gömülü sistem kartını teknik özelliklerine ve programlama tekniklerine uygun olarak kullanabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Gömülü Sistemler Eğitimi – Gömülü Sistem

o Gömülü Sistemin Tanımı Nedir?

§ Gömülü Sistem Nedir?

§ Linux Nedir?

§ Linux Ortamının Avantajları Nelerdir?

§ Diğer Gömülü Sistemler Nelerdir?

o Gömülü Sistem Geliştirme Ortamları Nelerdir?

§ İçsel ve Çapraz Derleyiciler Nelerdir?

§ Çapraz Derleyiciler Nelerdir?

§ Windows Ortamında Linux Kullanımı Nedir?

§ Linux Emulatörünün (CYGWIN) Kurulumu Nasıl Yapılır?

§ Editör Programı (VI) Nedir?

§ Terminal Programı Nedir?

§ FTP Sunucu Ayarları Nelerdir?

2. Gömülü Sistemler Eğitimi - Gömülü Sistem İçin Programlama

o Cygwin Komutları (Linux ve Unix İçin) Nelerdir?

§ Dosya ve Dizin Komutları Nelerdir?

§ Listeleme Komutları Nelerdir?

o Çapraz Derleyici Kurulumu Nasıl Yapılır?

§ Gcc (İçsel Derleyici) ve Mipsel-Linux-Gcc (Çapraz Derleyici) Nedir?

§ Mipsel-Linux-Gcc ile Çapraz Derleme Nasıl Yapılır?

3. Gömülü Sistemler Eğitimi – Gömülü Sistem Kartı

o Gömülü Sistem Kartının Tanıtımı Nedir?

§ Kredi Kartı Büyüklüğündeki L-Card+16M‟in Linux ile Kontrolünün Ana Hatları Nelerdir?

§ Özellikleri Nelerdir?

o Gömülü Sistem Kartı İle İletişim Nedir?

§ Bilgisayar ve L-Card+ Arasındaki Bağlantılar Nelerdir?

§ L-Card+ İle Açılış ve Kapanış Nedir?

o Gömülü Sistem Kartı Temel Ayarları Nelerdir?

§ Karta Giriş Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Kart Dizinlerinin Kontrolü Nasıl Yapılır?

§ L-Card+ Üzerinde Ağ Ayarları Nasıl Yapılır?

o Gömülü Sistem Kartına Program Gönderimi Nasıl Yapılır?

§ Karta Program Aktarımı Nasıl Yapılır?

§ Programın Çalıştırılması Nasıl Yapılır?

4. Gömülü Sistemler Eğitimi – Gömülü Sistem Kartı Kullanımı İçin Gerekli Olan İşletim Sistemi Modları

o Kernel Mod ve User Mod Nedir?

o Giriş / Çıkış Portlarının Kontrol Edilmesi Nasıl Yapılır?

o Gömülü Sistem Kartı Kullanımı İçin Gerekli Olan Aygıt Sürücüleri Nelerdir?

§ Aygıt Sürücüsü Nedir?

§ Aygıt Sürücüsü Çeşitleri Nelerdir?

o Aygıt Dosyası Nedir?

o Majör ve Minör Numaraları Nelerdir?

o Yüklenebilir Modüller Nelerdir?

o GPIO Aygıt Sürücüsü (Genel Amaçlı Giriş / Çıkış Ara Birimi) Nedir?

§ Aygıt Sürücüsü Komutları Nelerdir?

§ GPIO Aygıt Sürücüsünün Yüklenmesi Nasıl Yapılır?

§ Aygıt Oluşturma Nasıl Yapılır?

§ GPIO Aygıt Sürücüsünün Kontrol Edilmesi Nasıl Yapılır?

o C Programlama Dili ile Kontrol Nasıl Yapılır?

§ GPIO Fonksiyonları Nelerdir?

§ GPIO‟nun Fonksiyonlarla Kullanımı Nedir?

5. Gömülü Sistemler Eğitimi – Web Sayfası Üzerinden HTML ve CGI Tabanlı Donanım Kontrolü

o Temel Kavramlar Nelerdir?

§ WEB Sunucusu Nedir?

§ WEB Sayfası Görüntüleyicisi Nedir?

§ HTML Dili Nedir?

§ CGI Dili Nedir?

o CGI Programlama Nedir?

§ Giriş Nedir?

§ Program İçeriği Nedir?

§ Dosya Uzantısı Nedir?

§ <Form> Etiketi Nedir?

o CGI Programı ile Web Tabanlı Kontrol Nedir?

§ Ortam Değişkeni (Environment Variable) Nedir?

§ Led Kontrol Programı Nedir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ