Yazılarımız

Tesla Akademi

FABRİKA OTOMASYON EĞİTİMİ

Fabrika Otomasyon Eğitimi : Motorları sürmek için yararlanılan aygıtları kullanma yeteneğinin anlatıldığı, fabrika otomasyon sistemindeki yer alan ağın yapısını ve katmanlarını ve ağın alt birimlerinde sisteme bağlı bulunan bölümleri tanıtan eğitim dokümanıdır. Ayrıca fabrika otomasyon sistemindeki servo motorların pozisyon kontrolünün gösterildiği, robot, PLC, Otomatik Taşıma Aracı ve ID ünitelerinin birbirleri ile olan iletişimlerini gösteren, fabrika içindeki otomasyon sisteminde var olan depolama ünitesini kullanma yeteneğinin anlatıldığı, fabrika otomasyon sistemindeki ürünü algılama ve görüntü işleme konularını tanıtan eğitim materyalidir. Ayrıca fabrika otomasyon laboratuvarındaki montaj hücresini kontrol etme ile alakalı teknikleri tanıyabilmeyi amaçlayan, fabrika otomasyon laboratuvarındaki işleme eğitiminin kontrol edebilmek ile alakalı teknikleri tanıtan eğitim materyalidir. Fabrika otomasyon eğitiminin genel amacı fabrika otomasyonda yer alan motorları istediği şartlarda hatasız olarak, fabrika otomasyon sisteminin içerisinde yer alan taşıma aracını kontrol edecek, fabrika otomasyon sisteminde yer alan PLC’leri haberleştirebileceksiniz. Ayrıca fabrika içindeki otomasyon sistemini kontrol edebilecek ve servo motorlar ile pozisyon kontrolünü ve bu eğitim ile gerekli platform temin edildiğinde fabrika içindeki otomasyon sisteminde var olan PLC - ID hafızayı haberleşmesini ve PLC – ROBOT – OTA(Otomatik Taşıma Aracı) arasındaki haberleşmeyi yapabileceksiniz. Ayrıca fabrika içindeki otomasyon sisteminde yer alan depo parçasını hatasız olarak kontrol edebilecek, fabrika otomasyon sistemi içerisindeki test parçasını kontrol edebilecek, fabrika içindeki otomasyon sisteminde yer alan montaj parçasını kontrol edebilecek, fabrika içerisindeki otomasyon sisteminde yer alan işleme parçasını kontrol edebileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Fabrika Otomasyon Eğitimi - İnverter

o Yarı İletken Güç Aygıtları Nelerdir?

o İnverter Kavramı Nedir?

o İndüksiyon Motorlarının Temel Karakteristikleri Nelerdir?

§ İnverter Sürücüsünün Motor Karekteristiği Nedir?

o İnverterlerin Hızlandırma ve Yavaşlatma Karakteristikleri ve Prensipleri Nelerdir?

§ İnverterlerin Biçimi Nedir?

§ İnverterin Özellikleri Nelerdir?

§ Üç Fazlı Alternatif Akım (Üç Fazlı İnverter) Nedir?

§ İnverter Kontrol Sistemleri Nelerdir?

2. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Servo Mekanizmalar

o Servo Motorlar Nelerdir?

o Enkoderler Nelerdir?

§ Arttırmalı Tip Enkoderler Nelerdir?

§ Mutlak Enkoderler Nelerdir?

o AA Servo Motor Uygulama Alanları Nelerdir?

§ Taşıma Alanları Nelerdir?

§ Uzun Malzeme İle Rulolu Çalışma Nasıl Yapılır?

§ Gıda Üretim Ünitesi Nedir?

§ Yarı İletken Üretimi Nasıl Yapılır?

§ Enjeksiyon Makinesi Nedir?

§ Elektronik Eleman Üretimi Nasıl Yapılır?

o Servo Sistemin Yapısı ve Teorisi Nedir?

o Servo Mekanizmasındaki Kapalı Kontrol Döngüleri Nelerdir?

o Kontrol Modları Nelerdir?

§ Pozisyon Kontrol Modu Nedir?

§ Hız Kontrol Modu Nedir?

§ Tork Kontrol Modu Nedir?

o Servo İle İnverterin Karşılaştırılması Nasıl Yapılır?

§ Tanımı ve Uygulaması Nedir?

§ İnverterin Temel Yapısı Nedir?

§ İnverterden Servoya Dönüşüm Nedir?

3. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Fabrika Otomasyon Sisteminin Hiyerarşik Yapısı

o Fabrika Otomasyon Sistemi İçin Bölgesel Alan Bağlantısı Nasıl Yapılır?

§ Çift Bükümlü Kablo Nedir?

§ Koaksiyel Kablo Nedir?

§ Fiber-Optik Kablo Nedir?

§ Wireless LAN Nedir?

o LAN Bağlantı Tipleri Nelerdir?

o WAN Teknolojisi(Standartları) Nedir?

o Fiber Kabloyla Bilgi İletimi (Fiber Distrubuted Data Interface “FDDI”) Nasıl Yapılır?

o İletişim Kontrol Metotları Nelerdir?

o Bilgi İletim Metodu Nedir?

o Fabrika Otomasyon Sisteminin Bölgesel Alan Bağlantısındaki Temel Fonksiyonları (LAN) Nelerdir?

o Fabrika Otomasyon Tesisinde İletişimNedir?

o CC-LINK Bağlantısı Nasıl Yapılır?

o MELSEC NET/10 Bağlantısı Nasıl Yapılır?

4. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Fabrika Otomasyon Sisteminin Bölümleri

o Bilgi İletişimi Nedir?

§ Bilgi İletişim Metotları Nelerdir?

§ İş Parçalarını Algılama Teknolojisi Nedir?

o Görüntü Sensörü Nedir?

§ Amaçlarına Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Fonksiyonlarına Göre Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Görüş Sensörlerinin Seçimi Nasıl Yapılır?

o Taşıyıcı Sistemler Nelerdir?

§ Taşıyıcı Sistemin Özellikleri Nelerdir?

§ Otomatik Taşıma Aracı (OTA) Nedir?

o Otomatik Depolama Nedir?

§ Otomatik Depolama Tesisi Nedir?

§ Otomatik Depolama Tesislerinin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

5. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Pozisyon Kontrolün Ana Hatları

o Pozisyon Kontrolünün Modları ve Metotları Nelerdir?

§ Pozisyon Kontrol Modları Nelerdir?

§ Durdurma Hassasiyeti Nedir?

o Pozisyon Kontrol Hücresinin Yapısı Nedir?

o Robot Parçalarının Montajı Nasıl Yapılır?

o Kablolama Nasıl Yapılır?

o Servo Sürücüsü (Servo Amplifikatörü) Nedir?

§ Parametre Ayarlarının Yapılması Nasıl Yapılır?

§ Parametre Ayarlarının İçeriği Nedir?

o Test Sürüşü Nedir?

§ Mod Değiştirme Nasıl Yapılır?

§ Başlatma Metodu Nedir?

§ Göstergenin Durumu Nedir?

§ Test Sürüşünü Sonlandırma (Termination of Jog Feed) İşlemi Nasıl Yapılır?

o Pozisyon Kontrol Ünitesi (FX2N-20GM) Nedir?

§ Parametre Ayarları Nelerdir?

§ Komut Darbesi Frekansı ve Maksimum İşlem Hızı Nedir?

§ Ünitelerin Sistemleri Nelerdir?

§ Darbe Oranı ve Besleme Oranı Nedir?

§ Pozisyon Parametreleri Nelerdir?

o Programlama Nasıl Yapılır?

§ Pozisyon Kontrol Ünitesinin Programlanması (VPS) Nasıl Yapılır?

§ PLC’nin Programlanması Nasıl Yapılır?

6. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Pozisyon Kontrolünde Yardımcı Komutlar (M CODE)

o PLC ile Pozisyon Kontrol Ünitesi Arasındaki Arabirim Nedir?

7. Fabrika Otomasyon Eğitimi - ID Arabirim Modülüne Giriş

o ID Arabirim Modülü Bağlantısı Nasıl Yapılır?

§ Dağıtım Sisteminin Desteklenmesi Nasıl Yapılır?

§ Üretim Bandının Desteklenmesi Nasıl Yapılır?

o ID Arabirim Modülünün Ana Hatları Nelerdir?

§ Temel Programlama Nedir?

§ Okuma Yazma İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Bilgi Kopyalama İşlemi Nasıl Yapılır?

§ Eş Zamanlı Bilgi İletimi Nasıl Yapılır?

§ Hata Kodlarının Kullanımı ile Ardışık Kontrol Nasıl Yapılır?

§ Alan İçerisinde Algılaması Nasıl Yapılır?

§ Koruma Fonksiyonları Nelerdir?

§ Bilgi Taşıyıcının Kullanım Ömrü Nedir?

§ Bilgi Taşıyıcının Kullanım Ömrünü Uzatma Nedir?

o Sistemin Yapısı Nedir?

o PLC Programlama Nedir?

§ Başlangıç Ayarları Nelerdir?

§ ID Hafızaya Bilgi Yazma ve Bilgi Okuma İşlemi Nedir?

o Uygulamaları İnceleyelim

8. Fabrika Otomasyon Eğitimi - ROBOT – PLC – OTA

o Donanımların Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?

o Optik İletişim Nedir?

9. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Depolama Ünitesi

o Depolama Ünitesi Kontrol Cihazı Nedir?

o Depolama Ünitesini Sürme Yöntemi Nedir?

o Depolama Ünitesinin PLC ile Bağlantısı Nasıl Yapılır?

o Depolama Ünitesinin PLC Programı Nedir?

10. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Robot Programı

11. Fabrika Otomasyon Eğitimi - İş Parçalarını Algılama Teknolojisi

o Optik ve Yaklaşım ve Sensörleri Nelerdir?

§ Optik Sensörler Nelerdir?

  • Karşılıklı Tip Nedir?

§ Yaklaşım Sensörleri Nelerdir?

o Barkod Nedir?

o ID (Tanımlama) Nedir?

o ID Sensör Uygulaması (Uygulama 1) İnceleyelim

§ Robot Programı Nedir?

§ PLC Programı Nedir?

12. Fabrika Otomasyon Eğitimi - Görüntü İşleme

o Görüntü Sensörü Nedir?

§ Çeşitli Şekillerdeki İş Parçalarının Algılanması Nasıl Yapılır?

§ Pozisyonların Ölçümü Nasıl Yapılır?

§ Görüntü İşleme Teknolojisi Nedir?

o Görüntü İşleme Uygulaması Nasıl Yapılır?

o Taşıyıcı Bant Programı Nasıl Yapılır?

§ Robot Programı Nasıl Yapılır?

13. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Fabrika Otomasyonu Montaj Hücresi

o Fabrika Otomasyon Laboratuvarı Nelerdir?

14. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Parçaların Birleştirilmesi

o Robot Programı Algoritması Nedir?

o Robot Programı Nedir?

o PLC Programı Nedir?

15. Fabrika Otomasyon Eğitimi – Fabrika Otomasyonunda İşleme Hücresi

o Hücrenin Yapısı Nedir?

o Hücrenin Özellikleri

§ PLC Parametre Ayarları Nelerdir?

§ PLC Network Parametre Ayarları Nelerdir?

o İşleme Hücresi Plc Programı Nedir?

§ Robot Programı Nedir?

§ PLC Programı Nedir?

§ GOT Programı Nedir?

§ Robot Programı Nedir?

§ PLC Programı Nedir?

16. Fabrika Otomasyon Eğitimi – İşleme Hücresi Robot Programı

o Yükleme Nedir?

§ Robot Programı Nasıl Yapılır?

§ PLC Programı Akış Şeması Nedir?

§ PLC Programı Nedir?

o Çalışma Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ