Yazılarımız

Tesla Akademi

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Etkili İletişim Eğitimi: Kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilmesine yönelik veri ve yeteneğini kazandırmaktır. Etkili iletişim eğitiminin genel amacı temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurmaya ve bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim İçeriği

1. Etkili İletişim Eğitimi - İletişim

o İletişimin Tanımı Nedir?

o 1.2. İletişimin Ögeleri Nelerdir?

§ Kaynak (Gönderici) Nedir?

§ Kodlama Nedir?

§ Mesaj (İleti) Nedir?

§ İletişim Kanalı Nedir?

§ Kod Çözme Nedir?

§ Alıcı (Hedef) Nedir?

§ Algılama (Filtreleme) Nedir?

§ Geri Bildirim (Feedback) Nedir?

§ Gürültü Nedir?

o Etkili İletişim Nedir?

§ Etkili İletişim Kurmada Uygulanabilecek Yöntemler Nelerdir?

§ İyi Bir Dinleyicinin Özellikleri Nelerdir?

o İletişim Türleri Nelerdir?

§ Sözsüz İletişim Nedir?

§ Sözlü İletişim Nedir?

§ Yazılı İletişim Nedir?

o İletişim Araçları Nelerdir?

§ Bilişsel İletişim Araçları Nelerdir?

§ Görsel İşitsel İletişim Araçları Nelerdir?

§ Telekomünikasyon İletişim Araçları Nelerdir?

§ Kali-grafik İletişim Araçları Nelerdir?

§ Organizasyon İletişim Araçları Nelerdir?

§ Sanatsal İletişim Araçları Nelerdir?

2. Etkili İletişim Eğitimi – Kendini Geliştirme

o Kendini Tanıma Nedir?

§ Bireysel Özellikler Nelerdir?

o Kendini Geliştirme Nedir?

§ Kişisel Özelliklerini Geliştirme Nedir?

§ İlgi ve Yetenekleri Geliştirme Nedir?

§ Kendini İfade Etme Yolları Nelerdir?

§ Becerilerini Geliştirmek Nedir?

§ Kendini Gerçekleştirme Nedir?

3. Etkili İletişim Eğitimi – İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

o Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar Nelerdir?

§ Görgü Kuralları Nelerdir?

§ Örf ve Adetler Nelerdir?

§ Dini Kurallar Nelerdir?

§ Ahlak Kuralları Nelerdir?

§ Hukuk Kuralları Nelerdir?

§ İnsan Hakları Nelerdir?

o Toplumsal Gruplar Nelerdir?

§ Toplumsal Grupların Çeşitleri Nelerdir?

o Toplumsal Etkileşim Nedir?

o Toplumsal Statü Nedir?

§ Verilmiş (Edinilmiş) Statü Nedir?

§ Kazanılmış Statü Nedir?

§ Anahtar (Temel) Statü Nedir?

§ Toplumsal Prestij Nedir?

o Toplumsal Rol Nedir?

4. Etkili İletişim Eğitimi – İş Hayatında İlişkiler

o İşletmenin Yapısı Nedir?

§ İşletmenin Tanımı Nedir?

§ İşletmelerin Organizasyonu Nedir?

o İşletmenin Örgütlenme Yapısı İçinde Yer Alan Birimler Nelerdir?

§ Yönetim Nedir?

§ İnsan Kaynakları Nedir?

§ Üretim Yönetim Nedir?

§ Pazarlama Nedir?

§ Halkla İlişkiler Nedir?

§ Muhasebe ve Finansman Nedir?

o İş Yerinde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

§ İş Yeri Görgü Kuralları Nelerdir?

§ İş Yerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?

§ İş Yerinde Giyim Nedir?

§ İş Yerinde İş Etiğine Uygun Ortamda Çalışmak Nedir?

o İş Hayatında Çalışanlar ve İlişkileri Nelerdir?

§ İşletmelerde İç İlişkiler Nelerdir?

§ Çalışanların Birbirleriyle İlişkileri Nelerdir?

§ İşletmelerde Dış İlişkiler Nelerdir?

5. Etkili İletişim Eğitimi – Sanat Etkinliklerini Takip Etme

o Sanatın Tanımı ve Temel Terimler Nelerdir?

§ Sanatın Tanımı Nedir?

§ Temel Terimler Nelerdir?

o Sanatın Gerekliliği Nedir?

o Sanatın Toplumsal Yaşama Etkisi Nedir?

o Başlıca Sanat Alanları Nelerdir?

§ Görsel Sanatlar (Plastik Sanatlar) Nelerdir?

§ İşitsel Sanatlar (Fonetik Sanatlar) Nelerdir?

§ Ritmik Sanatlar (Bileşik Sanatlar) Nelerdir?

o Sanat Etkinliklerini İzlerken Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ