Yazılarımız

Tesla Akademi

ENERJİ ÜRETİMİ EĞİTİMİ

Enerji Üretimi Eğitimi: Enerji üretimi için gerekli olan tesis ve donanımları seçebilme, enerji üretimi için kullanılan alternatörleri çalıştırabilme ve şalt saha donanımlarını seçebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Enerji üretimi eğitimi verilmesinin temel amacı enerji üretim tesis ve donanımlarını seçebilmenizi ve alternatörleri çalıştırabilmenizi sağlamaktır. Enerji üretimi eğitimi tamamlandığında enerji üretimi için alternatör seçip çalıştırabilir, elektrik üretim santrali ve şalt saha donanımı seçimlerini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Enerji Üretimi Eğitimi - Elektrik Santralleri

 • Enerji Kaynakları
 • Termik Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
 • Hidrolik Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
 • Nükleer Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
 • Diğer Enerji Kaynaklarının İncelenmesi
  • Türkiye’de Elektrik Üretiminin Tarihsel Gelişimi
  • Türkiye’de Elektrik Tüketimi
  • Santraller
 • Termik Santrallerin İncelenmesi
 • Hidroelektrik Santrallerinin İncelenmesi
 • Türkiye’de Yer Alan Santrallerin İncelenmesi
 • Santrallerin Elektriksel Donanım Açısından İncelenmesi
 • Santrallerde Yer Alan Kumanda ve Güvenlik Devrelerinin İncelenmesi
 • Santraller Arasındaki Haberleşmenin İncelenmesi

2.     Enerji Üretimi Eğitimi - Elektrik Enerjisi Üretimi

 • Senkron Olarak Çalışan Makineler
 • Senkron Makine Nedir?
 • Senkron Makine Yapısının İncelenmesi
 • Endüvi Yapısına Göre Senkron Makine Türlerinin İncelenmesi
 • Rotor Cinsine Göre Senkron Makine Türlerinin İncelenmesi
 • Senkron Makinelerin Çalışma Sisteminin İncelenmesi
 • Alternatörlerde Uyartım
 • Devir Regülatörlerinin İncelenmesi
 • Gerilim Regülatörlerinin İncelenmesi
 • Uyartım Makinesiz Alternatörlerin İncelenmesi
 • Frekans ve Hızın İncelenmesi
 • Senkron Makinelerin Eş Değer Devrelerinin İncelenmesi
 • Alternatörleri Paralel Olarak Bağlama İşlemi
 • Jeneratör Etiketlerinin İncelenmesi
 • Alternatör Deneylerinin İncelenmesi

3.     Enerji Üretimi Eğitimi - Şalt Sahası

 • Gerilim Miktarına Göre Şebeke Türleri
 • Alçak Gerilim Şebekelerinin İncelenmesi
 • Orta Gerilim Şebekelerinin İncelenmesi
 • Yüksek Gerilim Şebekelerinin İncelenmesi
 • Çok Yüksek Gerilim Şebekelerinin İncelenmesi
  • Dağıtım Şekillerine Göre Şebeke Türleri
 • Dallı Şebekelerin İncelenmesi
 • Halka Şebekelerin İncelenmesi
 • Gözlü Şebekelerin İncelenmesi
 • Enterkonnekte Şebekelerin İncelenmesi
  • Şalt Sahası
 • Şalt Sahası Nedir?
 • Şalt Sahasında Yer Alan Donanımların İncelenmesi
 • Şalt Sahası Türlerinin İncelenmesi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik İşletme Aygıtlarını Yerleştirme ve Koruma İşlemlerinin İncelenmesi
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ