Yazılarımız

Tesla Akademi

ENDÜSTRİYEL SEVİYE ÖLÇÜMÜ EĞİTİMİ

Seviye Ölçümü Eğitimi: Farklı enstrümanlardan yararlanarak seviyeyi her türlü endüstriyel platformda ölçebilme becerisinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Seviye ölçümü eğitiminin genel amacı bu eğitim sonunda seviye ölçümünü yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Seviye Ölçümü Eğitimi – Seviye Ölçümü

o Seviye Ölçümünün Şematik Gösterimi Nasıl Olmalıdır?

o Seviye Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

§ Basınç ve Kuvvetle Seviye Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

§ Saydam Borular ile Seviye Ölçümü Nasıl Yapılır?

§ Yansıtıcı (Refleks) Cam Nedir?

§ Diyafram Nedir?

§ Tilt (Eğim) Şalteri Nedir?

§ Şamandıra Nedir?

§ Manyetik Seviye Göstergeleri Nelerdir?

§ Manyetostriktif Sensörler Nelerdir?

§ Hidrostatik Basınç Nedir?

§ Fark Basınç Nedir?

§ Elektronik Fark Basınç Transmiteri Nedir?

§ Elektronik Basınç Transmiterinin Tank İçindeki Sıvı Seviyesini Ölçmek İçin Kalibre Edilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kabarcık (Bubbler) Nedir?

2. Seviye Ölçümü Eğitimi – Elektriksel Yöntemlerle Seviye Ölçümü

o Elektriksel Yöntemler Nelerdir?

§ Isıl Kütle Nedir?

§ Kapasitif Seviye Ölçer Nedir?

§ İletkenlik Tip Seviye Şalterleri Nelerdir?

§ Endüktif Tip Seviye Şalterleri Nelerdir?

o Elektromekanik Yöntemlerle Seviye Ölçümü Nedir?

§ Motorlu Seviye Şalteri Nedir?

§ Mekanik Rotor (Pedallı Seviye Şalteri) Nedir?

§ Titreşim Probları Nedir?

o Optik Yöntemlerle Seviye Ölçümü Nedir?

§ Işıklı (Optik) Beam Breaker Nedir?

§ Radyasyon (Nükleer) Nedir?

o E/M Dalga ile Seviye Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

§ Ultrasonik Seviye Sensörleri Nelerdir?

§ Radar Nedir?

o Seviye Ölçümünün Karşılaştırması Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ